Teszt: Kia Venga 1.4 16V LX

Mind nép­sze­rűbb a kisegy­te­rűek me­ző­nye. A si­ke­rek­ből a Kia is részt kér.

Képekben

Kis erő­szük­ség­let­tel zá­ród­nak az aj­tók, az il­lesz­té­si hé­za­gok egyen­le­te­sek. Nagy­mé­re­tű tük­rei az alap­ki­vi­tel­ben ma­nu­á­li­san ál­lít­ha­tók. A szél­zaj 100 km/ óra fe­lett kezd han­gos­sá vál­ni
 
Az alap­ki­vi­tel­nél a sár­vé­dőn van az ol­dal­vil­lo­gó, a drá­gább vál­to­za­tok­nál a tü­kör al­já­ban. Az A-osz­lop né­ha (ki­ka­nya­ro­dás­kor) za­var a ki­lá­tás­ban. A ka­ros­­szé­ria nem ér­zé­keny az ol­dal­szél­re
 
A be­lé­pő­szint­hez kul­csos köz­pon­ti zár jár, a cso­mag­tér csak azu­tán nyit­ha­tó, hogy az egyik aj­tó­zár­nál ki­en­ged­tük a re­teszt. A hát­só te­tő­osz­lop vas­tag, a ke­reszt­irá­nyú hát­ra­lá­tás né­mi­leg kor­lá­to­zott
    

  

Har­mo­ni­kus, öt­le­tes ki­ala­kí­tás, szür­ke és ke­mény plasz­tik­ba cso­ma­gol­va. A ma­nu­á­lis klí­mát, a 6 hang­szó­rós, MP3-as hi­fit a fe­dél­ze­ti szá­mí­tó­gép­pel és az USB-csatlakozóval egy cso­mag­ban 300 000 fo­rin­tért ad­ják az LX-hez
 
Egy­sze­rű ki­kép­zé­sű, de jól hasz­nál­ha­tó üre­gek a két elül­ső ülés kö­zött. A vál­tó előt­ti fa­lán 12 V-os csat­la­ko­zó, iPod- és auxbemenet is van
 
Jól tart­ják a com­bot a hos­­szú ülő­la­pok, a de­rék­nak nincs kü­lön ál­lít­ha­tó tá­ma­sza
    

  

A va­ri­ál­ha­tó­ság­ra nem le­het pa­nasz, hát­ra még kö­nyök­lő is ju­tott. Ha elöl lan­ga­lé­ta so­főr ül, ak­kor is elég a hely a má­so­dik sor­ban. Az ülő­la­pok hos­­szú­sá­ga itt is át­lag fe­let­ti
 
Kár, hogy le­ma­radt a hát­só zseb. A ve­ze­tő­ol­da­li ab­lak­eme­lő au­to­ma­ta, a hát­só üveg tel­je­sen el­tű­nik a le­me­zek kö­zött, a kö­nyök­lők fe­lü­le­te saj­nos ke­mény
 
Jó a pe­dál­rend. A mű­szer­fal bal szé­lén lé­vő kap­cso­ló­sor kö­zép­ső gomb­já­val ik­tat­ha­tó ki a kitörésgátló. Az ég­ve ha­gyott fény­szó­ró­ra nem figyel­mez­tet hang­jel­zés, de az elekt­ro­ni­ka nem sok­kal a be­zá­rást kö­ve­tő­en ma­gá­tól le­kap­csol­ja a vi­lá­gí­tást
    

  

A fel­nyi­tott aj­tó zár­szer­ke­ze­te hom­lo­kon ta­lál­hat­ja a nyurga ra­ko­dót. A pa­ko­lás kön­­nyű, a 650 mm-es rak­tér­kü­szöb át­la­gos, a ke­rék­do­bok kö­zé egy­mé­te­res tár­gyak ké­nyel­me­sen be­fér­nek
 
Ha elő­re­hajt­juk a hát­só ülé­se­ket, az elül­ső ülé­sek hát­tám­lá­já­ig 1,55 m-es tár­gyat le­het be­tol­ni. 532 kg-os ter­hel­he­tő­sé­ge pél­dás 
 
Csen­de­sen és tisz­tán dol­go­zik, a kön­­nyű fe­de­let kitámasztó kar tart­ja ma­gas­ban. Az aeroblade ablak­tör­lő la­pá­tok nagy fe­lü­le­tet tisz­tí­ta­nak 
    

Bővebben az Az Autó 2010/4. számában olvashat a cikk témájáról!

Előnyei-hátrányai

Karosszéria, felfüggesztésMotor, erőátvitel
Tágas helykínálat elöl-hátul
Biztonságos úttartás
Komfortos rugózás
Áttekinthető műszerfal
Jól variálható beltér
Sok rakodóhely elöl
Vaskos hátsó tetőoszlop
Hiányzó hátsó rakodóhelyek
Kemény műanyagok mindenütt
Hiányzó vízhőfokmérő
 
Elfogadható erejű, csendes erőforrás
Visszafogott étvágy
Precíz váltókapcsolás
 
  
  
Biztonság Költségek
Hat légzsák alapáron
 ESP alapáron
Visszagurulás-gátló alapáron
  
Alacsony fogyasztás
Kedvező alapár
7 év/150 000 km garancia
Gazdag biztonsági felszereltség
 

Bővebben az Az Autó 2010/4. számában olvashat a cikk témájáról!

Műszaki adatok

Motor Folyadékhűtéses, soros négyhengeres, négyütemű, változó vezérléses benzinmotor, elöl keresztben beépítve. Két felülfekvő vezérműtengely, hengerenként négy szelep. Könnyűfém hengerfej és blokk. Hengerűrtartalom: 1396 cm3, furat: 77,0 mm, löket: 74,99 mm. Sűrítési arány: 10,5:1. Teljesítmény: 90 LE/66 kW (6300/min). Nyomaték: 137 Nm (4000/min). Olajtöltés: 3,3 l. Hűtőfolyadék mennyisége: 5,8 l. Akkumulátor: 12 V 45 Ah.

Erőátvitel Ötfokozatú kéziváltó, hidraulikus működtetésű, egytárcsás száraz tengelykapcsoló. Sebesség 1000/ min fordulatszámon ötödik fokozatban 35 km/h.

Felfüggesztés Elöl McPherson-, hátul csatolt hosszanti lengőkaros felfüggesztés, spirálrugók. Elöl hűtött, hátul tömör tárcsafék, ESP. 2,75 fordulatos, fogasléces kormánymű, elektromos szervorásegítéssel.

Karosszéria Ötajtós, ötüléses önhordó acélkarosszéria. Saját tömeg: 1178 kg. Megengedett össztömeg: 1710 kg. Üzemanyagtartály: 48 l.

Menetteljesítmények Gyorsulás (0–100 km/h): 12,9 s. Végsebesség: 167 km/h. Fogyasztás: város/városon kívül/vegyes: 7,5/5,5/6,2 l/100 km. Tesztátlag: 7,2  l/100 km*. CO2: 147 g/km. * Saját mérés, vegyes üzemben, két személlyel, 0 és +5 Celsius-fok közötti hőmérsékleten

Garancia, szerviz Általános garancia: 7 év/150 000 km, fényezési garancia: 5 év/150 000 km, védőszárny-szolgáltatás: 3 év (7 éves korig meghosszabbítható), átrozsdásodás elleni garancia: 12 év, szervizperiódus, olajcsere: 20 000 km vagy 1 év.

Az LX-alapkivitel lényegesebb tartozékai ESP, visszagurulás-gátló, vezető- és utasoldali légzsák, elülső oldallégzsák, függönylégzsák, állítható magasságú fejtámla valamennyi üléshez (elöl négy irányban állítható és aktív), két síkban állítható szervokormány, állítható magasságú vezetőülés, elektromos elülső ablakemelő, központi zár, hátsó Isofix-rögzítés, többféleképpen variálható hátsó ülés, középső kartámasz hátul, rádió-előkészítés, 4 hangszóróval, defektjavító.

A Confort alapkivitel érdemleges tartozékai Általános garancia: 7 év/150 000 km, fényezési garancia: 5 év/150 000 km, védőszárny-szolgáltatás: 3 év (7 éves korig meghosszabbítható), átrozsdásodás elleni garancia: 12 év, szervizperiódus, olajcsere: 20 000 km vagy 1 év. Az LX-alapkivitel lényegesebb tartozékai: ESP, visszagurulás-gátló, vezető- és utasoldali légzsák, elülső oldallégzsák, függönylégzsák, állítható magasságú fejtámla valamennyi üléshez (elöl négy irányban állítható és aktív), két síkban állítható szervokormány, állítható magasságú vezetőülés, elektromos elülső ablakemelő, központi zár, hátsó Isofix-rögzítés, többféleképpen variálható hátsó ülés, középső kartámasz hátul, rádió-előkészítés, 4 hangszóróval, defektjavító.

Ára: 3 099 000 Ft

A tesztautó további felszerelései Metálfényezés (100 000 Ft), P1 csomag (manuális klíma, fedélzeti számítógép, 6 hangszórós, MP3-as rádió, USB-csatlakozó együtt 300 000 Ft).

Ára: 3 499 000 Ft

Bővebben az Az Autó 2010/4. számában olvashat a cikk témájáról!