Ténykérdések: az Autó2 segít

Olvasónk Mini Cooperje már az átadást követően rakoncátlankodni kezdett. A sebességváltó és a kuplung panaszára mind ez ideig nem találtak igazi gyógyírt.

Olvasónk panasza

Hibátlannak ítélték, ám mégis zavaró zörgés hallatszik a váltó felől

Különösen bosszantó, ha az ember több millió forintos kiadás után kénytelen szembesülni azzal, hogy a régóta vágyott négykerekű nem működik rendeltetésszerűen. A szerkesztőségünkbe érkezett panaszos levél írója gyakori vendég a márkaszervizben.

Kálváriájáról így számol be:

2002. 11. 29-én kötöttem meg az adásvételi szerződést a Mini Cooper S típusú gépjárműre az A1 Autó Győr kereskedésben. Tavaly március 28-án vettem át, de sokáig nem élvezhettem maradéktalanul a nyolcmilliós autó nyújtotta szolgáltatásokat.
A 900 kilométert futott Mini kuplungja működés közben kerepelt, és a motor is egyenetlenül forgott alapjáraton, ráadásul csörgő hang is „aláfestett” a háttérben. Ezeket a hibákat telefonon jeleztem a szerviznek, ahol április 15-én fogadtak. A mesterek a sebességváltó és a kinyomócsapágy garanciális cseréjét javasolták. A munkát másnap el is kezdték, viszont csak május 6-án készültek el, addig egy használt VW Polót kaptam csereautóként. A hibátlannak ítélt gépet a cég egyik munkatársa hozta el hozzám 9-én Miskolcra, de az ottani próbaúton kiderült, hogy minden változatlan maradt, sőt újdonságként zavaró zörej is hallható lett a váltókar felől. Ezért nem vettem át a kocsit, ismételt javítást kértem (egyébként az oda-vissza út költségét is én fizettem).

Május 14-én érkezett a hívás: rendben van az autó, elhárították a hibákat. Győrbe utaztam a hibamentesnek hitt autómért. Az átvételkor ismételten tapasztaltam a már az előzőekben említett hibák (a váltókerepelés, csörgő zaj és egyenetlen alapjárat) változatlan meglétét. A szervizelő cég a bejelentett problémák fennállását szóban elismerte, a hibát behatárolni nem tudta, ugyanakkor írásba foglalni nem volt hajlandó, mert az érvényben levő jogszabályok szerint „a következő nap kérhetem az autó cseréjét”. Barátom jelenlétében a szervizelő céggel jegyzőkönyvet vettünk fel, amelyben leírták azt is, hogy „a gépkocsiban rendellenes zaj, illetve olyan hiba, amely rendeltetésszerű használatot akadályozza, nincs”. Szóban tették hozzá, hogy ha zaj hallható is, 2000 km megtétele után majd megszűnik. A jegyzőkönyvben barátom mint tanú aláírásával igazolta állításomat, miszerint a hibák egy része változatlanul fennáll. Az általam jelzett váltókar irányából hallható zörejt a szervizelő cég egy, a szalonban levő bemutatóautóból kiszerelt és az én autómba beszerelt kapcsoló bowden cseréjével orvosolta. Az autót 2911 km-rel hoztam el a szervizből május 16-án. Mintegy további 2000 km megtétele után telefonon ismételten jeleztem az A1 Autó Győr Kft.-nek, hogy a hibák még mindig nem szűntek meg, majd kértem az autóm haladéktalan garanciális megjavítását.
Az autó több, mint 60 napot volt szervízben, ám a hiba még mindig fennáll

Javasolták, hogy ismételten autózzam el Győrbe az autó átvizsgálására. Hivatkozva időbeli elfoglaltságomra, illetve arra, hogy ezt az autót ők már egy hónapig vizsgálták, és megjavítani nem tudták, kértem egy másik, Miskolchoz közelebb eső márkaszerviz kijelölését részükről. E-mailben értesítettek, hogy július 7-én keressem fel a Wallis Duna Mini-márkaszervizt a gépkocsi átvizsgálására – garanciális javítására. Az ekkor körülbelül 4500 kilométert futott autóm hibáit a szervizvezető szóban elismerte ugyan, de írásos nyilatkozatot nem volt hajlandó adni. Nem hagytam annyiban az ügyet.
Mérnökszakértői véleményt készítettem – mintegy bizonyítékául a hiba meglétének, amit a Wallis Dunánál is elismertek –, hogy az A1 Autó Győr Kft.-vel szemben jótállási érdekeimet érvényesíteni tudjam. A szakértői vélemény készítésekor az autó kilométer-számlálója 4920-at mutatott. A következő hónapok ügyvédeink levelezésével teltek, mely időszakban az A1 Autó Győr Kft. az autó rendellenesen magasabb zajszintjét nem vitatta, ugyanakkor javításról, bármilyen esetlegesen meghibásodott alkatrész cseréjéről, autóm kicseréléséről, elállási igényről hallani sem akart.
Idén januárban az autó számítógépe 13 211 km megtétele után jelezte az úgynevezett kötelező szerviz szükségességét, amit a debreceni Mini márkaszervizében végeztettem el. A fennálló hibákat itt is jeleztem, de nem tudtak megoldást találni a problémámra. Csupán egy kartergázcsövet cseréltek ki egy újonnan jelentkező hiba elhárítására.

2004. március 2-án a Wallis Pesthez vezetett az utam, hogy végre pontot tehessünk az ügyre, és kiküszöböljék az autó új kora óta fennálló hibákat. A szervizben megállapítást nyert, hogy a hibát a sebességváltó okozza, azt ismételten garanciában kicserélik. Kétnapi cserével biztattak, de nyolc nap után csak egy tájékoztató levelet kaptam, amelyben azt írták: „…COOPER S típusú gépkocsi bejelentett hibáját a motor forgattyústengelyének tengelyirányú, megengedettnél nagyobb mértékű lógása okozza. A motor szétszerelése után megállapítottuk, hogy a forgattyústengely, illetve annak támcsapágya rendellenesen kopott.” Ezek szerint az eddigi diagnózisok és a javítások is hibásak és fölöslegesek voltak.
A Wallis Pest március 29-én írásban közölte, hogy az autómat kijavította (az előző pontban felsorolt alkatrészeket a motorban kicserélte), azt kifogástalan állapotban átvehetem.

Egyébként eközben a már egy éve húzódó garanciális szervizelési problémáimat levélben jeleztem a BMW müncheni csoportjának. Onnan válaszlevélben arról tájékoztattak, hogy miután a Wallis Pest megtalálta a hiba okát, javítási-technikai segítséget kaptak a müncheni szakemberektől. Egyéb, a számomra sérelmezett, az elmúlt időszakban jelentkező szervizproblémákért elnézésemet kérték, szintén tájékoztattak autóm kifogástalan állapotáról, majd további örömteli vezetést kívántak a Minimhez.

Ez év április 9-én vettem át a kocsit, de ismételten szembesülnöm kellett a kuplungpedál működtetésekor jelentkező rendellenes zajjal, kerepelő hanggal. A szerviz képviselői a hiba változatlan meglétét nem vitatták, annak tényét jegyzőkönyvben rögzítették. Autómat jótállási jogaim fenntartása mellett átvettem.
A továbbiakban tájékoztattak arról is, hogy autómban ismételten sebességváltót kell cserélni, azt megrendelik.
Kezdtem elveszteni a türelmemet. Május elején megkerestem a BMW Magyarország Kft. ügyfélszolgálati igazgatóját (május 1-től a BMW és Mini márkák új importőrét) autóm szervizelési és technikai problémáival.
Néhány hét elteltével – sajnálatukat sokadszorra kifejezve – faxon értesítettek, hogy 2004. 04. 09-én megállapított ismételt váltócsere helyett autómban lendítőkereket cserélnének (a kerepelő hang vélt okának megszüntetésére) a Wallis Pest márkaszervizben. Arra a kérésemre, hogy írásban adjanak választ a hiba konkrét okára, kitérő válaszokat kaptam mind a márkaszerviztől, mind a BMW Magyarország Kft.-től. A hiba okát meghatározni nem tudták, ugyanakkor szükségszerűnek ítélték az eddigi javításokat-cseréket.

Mivel a hibás alkatrész még mindig az autóban van, és ennek következményeként cserélték ki már korábban a váltót, az elkopott főtengelyt és a teljes csapágysort, ígéretet tettek arra, hogy azokat a lendítőkerék cseréjét követően átvizsgálják – mivel azok ismételt kopása valószínűsíthető –, és szükség szerint kicserélik.
Kísérletezgetéseiket és próbálkozásaikat nem fogadtam el, és kértem az autóm kicserélését. A kérésemre adott válaszuk nemleges volt. Továbbá tájékoztattak arról, hogy márpedig ezt az autót ők meg tudják javítani, és a felmerült szavatossági-garanciális jogaim bírósági úton történő érvényesítését zsarolásnak tekintik, és belemennek a pereskedésbe.
Összefoglalva: az autó hibáját nem ismerték fel, és nem is javították ki a mai napig. Több mint 60 napot volt a kocsi szervizben, ahol nem is egyszer fődarabokat cseréltek.

Az Autó2 újság 2004/11. számában megjelent cikk rövidített változata

Dr. Kovács Kázmér, az A2 jogi szakértője válaszol

Olvasónk 2002. november 29-i keltezésű adásvételi szerződésére a szerződéskötés időpontjában hatályban volt korábbi jótállási rendelet előírásai az irányadóak. Olvasónk levelének lényege, hogy a gépkocsi 2003. április 15-től 2003. május 16-ig úgy volt garanciális javításon (kuplungpedál működtetése utáni rendellenes zaj panasszal), hogy abból az április 15-től május 6-ig terjedő 21 nap és a május 9-től május 16-ig terjedő 7 nap volt a gépkocsi igazoltan javítás céljából a szervizben, miután a javítási időbe nem számít bele, amikor a javítást készre jelentették, de a jogosult a járművet még nem veszi át.
Tekintettel arra, hogy a szerviz a javítás idejére csereautót biztosított, a cserére alapot adó 30 napos határidő ezen két javítással még akkor sem telt el, ha a két javítási időtartamot összeadjuk, figyelembe véve az előbb említett szabályt.
Lehet, hogy hibát követett el olvasónk, amikor barátjával kívánta a szervizben igazoltatni május 16-án, hogy a hiba változatlanul fennáll, de az autót átvette. Ehelyett talán hasznosabb lett volna, ha igazságügyi szakértővel jelenik meg, viszont a gépkocsit nem veszi át. A 2003. június 7-én jelentkező hiba olvasónk leírása alapján a szerviz álláspontja szerint nem jelentkezett, ezért műszaki szakértői bizonyítástól – értve alatta független műszaki szakértőt – függ, hogy jogvita esetén a bíróság mit állapít meg, jelentkezett-e a szerviz által vitatott hiba egyáltalán a jelzett időpontban, és külön az is szakértői megállapítás tárgya lesz, hogy amennyiben jelentkezett, ez azonos-e a korábbival. A bírói gyakorlat szerint, ha a jótállási idő alatt ugyanaz a hibajelenség ismétlődik, akkor az azonos hiba okot vélelmezni kell. Ugyancsak műszaki szakértői kérdés, hogy a sebességváltó és a kuplung hibája jelen esetben mennyiben van átfedésben egymással. Amennyiben átfedésben van, akkor valószínűnek látszik, hogy még az eredeti jótállási alapon érvényesíthető az igény, akár a 2004. március 2–29-ig tartó újabb 27 napos javítás tekintetében is annak ellenére, hogy a jótállási idő közben letelt. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben a hiba fennállását olvasónknak, minden egyéb kifogását a szerviznek kell igazolnia.

Olvasónk a történet elbeszélése mellett konkrét kérdéseket is megfogalmazott, amelyekre jogi szakértőnk adott választ.

 1. A fent leírtak figyelembevételével bekövetkezett-e az autó értékcsökkenése, továbbá a jogosult teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt-e, érdekei sérültek-e?
  Az autó értékcsökkenése műszaki kérdés, független igazságügyi mérnökszakértő válaszolhatja meg. Az érdekmúlás tekintetében pedig a fentiek szerint a bíróság fog mérlegelni, de valószínűsíthetően a válasz az, hogy igen. Ennyi ismétlődő javítás után (főleg, ha egy másik gépkocsi vásárlására időközben sor kerül) már általában lehet érdekmúlásról beszélni, ha nem jelentéktelen hibáról van szó.
 2. Hibás teljesítésnek tekinthető-e, hogy mind a mai napig az autót nem tudták kijavítani?
  A jótállási és a szavatossági idő alatti díjmentes javítások önmagukban hibás teljesítésre utalnak, amiből azonban még nem következik sem az elállás, sem a csereigény, legfeljebb a díjmentes javítás iránti igény alapossága.
 3. Cseréltessem-e ki ismételten a sebességváltót? Talán megjavul, de ezt az autót én már nem akarom. Kérhetem-e megalapozottan az autó kicserélését, költségeim megtérítése mellett?
  Lásd az első két kérdésre adott választ.
 4. A már említett dokumentumok mellett ki kell-e kérnem a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség szakvéleményét?
  Nem kötelező.
 5. Amennyiben reális esélye van annak, hogy az 1. pontra a válasz igen, és a márkakereskedővel a közös megegyezés nem sikerül – ennek érdekében már mindent megtettem –, kerülhetek-e hátrányos helyzetbe egy esetleges per (autó kicserélése vagy adásvételi szerződéstől való elállás) során?
  Hátrányos helyzetbe sok szempontból kerülhet, például egy téves bírói döntés vagy a perben rosszul képviselt álláspont előterjesztése esetén, ez soha nincs kizárva. Konkrét veszélye azonban inkább annak van, hogy amennyiben a kocsit tovább használja, és akár idegenhibás, súlyos balesetet szenved, a pert akkor is elveszti, ha a baleset hiányában egyébként megnyerte volna.
 6. Ha egy per végeredményeként például autócserét ítélnének meg számomra, meg kell-e fizetnem az akkor már X éves amortizált autóm és az új csereautó árkülönbözetét?
  Nem, ha azonos felszereltségű és típusú gépkocsi még létezik a piacon.
 7. Kérhetem-e az eddigi költségeim (üzemanyag, parkolás, munkaidő-kiesés, szakértői vélemény, telefon stb.) megtérítését?
  Igen, de mindent tételesen bizonyítania kell.
 8. Ön mit javasol számomra? Milyen irányba induljak?
  Írnék egy levelet, hogy ez az utolsó kísérlet, és átadnám azt követően javításra azzal, hogy annak eredménytelensége esetén további felszólítás nélkül közvetlenül a bíróságnál fogom csere-, illetve elállási igényemet érvényesíteni. Ez nem jelenti azt, hogy másféle álláspontot hibásnak tartok, csak válasz arra a kérdésre, hogy mit javasolnék ilyen helyzetben.