Újautó

2011. január 6. csütörtök, 02:21

Tesztnapló: Toyota Auris HSD Sol - Spór

Hib­rid­del tért vis­­sza az al­só-kö­zép­ka­te­gó­ri­á­ba a To­yo­ta. Az el­ső ge­ne­rá­ci­ós Prius után most az Aurison a sor.

A hib­rid­konst­ruk­ció odá­ig ju­tott, hogy be­fér egy tel­je­sen szab­vá­nyos au­tó­ba

Mint va­la­mi szak­szer­ve­ze­ti tün­te­té­sen, itt tol­juk ma­gunk előtt az au­tó­pá­lyán a nagy kék­kel ke­re­te­zett To­yo­ta- emb­lé­mát, fe­let­te a gép­ház­te­tőn a cég ha­tal­mas mat­ri­cái: Full Hybrid, Hybrid Synergy Drive.

A cso­mag­tér alap­ál­lás­ban sem tá­gas, az ak­ku­mu­lá­tor elég nagy he­lyet vesz el

Sze­líd mű­sor ez, lá­tott már a sztrá­da meg az előt­tünk bók­lá­szó au­tó vis­­sza­pil­lan­tó tük­ré­be me­re­dő szem fe­nye­ge­tőbb már­ka­jel­zést és hű­tő­rá­csot is. Így néz ki, ami­kor a vad­sá­got kör­nye­zet­vé­del­mi elő­nyök­re, ta­ka­ré­kos üzem­re cse­ré­lik le, igaz, az Auris tud olyan tem­pót is dik­tál­ni, hogy az elöl­já­ró fél­re­hú­zód­va utat ad­jon.

Egy biz­tos, ké­nyel­me­sen uta­zunk az íz­lé­ses beltérben, a mű­anyag­ok ki­csit ke­mé­nyek, kü­lö­nö­sen az aj­tók sze­gé­lyén, de mi­nő­sé­gü­kön nincs mit ki­fo­gá­sol­ni. A műszersild is kar­csún pu­ha: az ujj­nyo­más ha­mar ke­mény fe­lü­let­be üt­kö­zik.

Ti­zen­há­rom év gyár­tás után a hib­rid le­tisz­tult a To­yo­tá­nál, a mű­kö­dé­si sé­ma fo­lya­mat­áb­rá­ja a fő­ hely­ről, a ter­me­tes érin­tő­kép­er­nyős ki­jel­ző­ről a ki­lo­mé­ter­óra kö­ze­pé­be hú­zó­dott vis­­sza, és csak ne­he­zen csal­ha­tó elő, hogy mi fo­lyik a szuperbonyolult rend­szer­ben, ez­zel mint­egy egy­ér­tel­mű­en je­lez­ve, hogy a To­yo­tá­nál a hib­rid már ma­gá­tól ér­te­tő­dő meg­ol­dás.

Há­tul­ról csak az emb­lé­ma kék szí­né­ről és a kis HSD-emblémáról le­het fel­is­mer­ni

A bal ol­da­li nagy mű­szer mu­ta­tó­ja a vis­­sza­táp­lá­lás, töl­tés me­ze­jé­ről in­dul­va a gaz­da­sá­gos­ság ská­lá­ján át a nagy fo­gyasz­tást jel­ző tel­je­sít­mé­nyen (power) te­tőzik, a kö­ze­pé­ben a ben­zin­óra, ami erős fény­ben a fo­lya­mat­áb­rá­hoz ha­son­ló­an nem ol­vas­ha­tó.

Az 1,8-as, nem teljesítményre, hanem gazdaságosságra hangolt (Atkinson-ciklusban forgó) hengerenkénti négyszelepes, változó vezérléses motor különleges bolygóműrendszeren keresztül kapcsolódik a motorként is munkát vállaló generátorhoz és a villanymotorhoz, s ez a bolygómű játssza el a fokozatmentes automata sebességváltó szerepét.

A rendszer összes eleme gyönyörűen működik együtt a gyorsítás, a lötyögés és a tempó periódusaiban, illetve minden választható üzemmódban: tisztán elektromos, gazdaságos és sportos. Mi több, a sebességtartó automatika bekapcsolásával is szabályozgat a tisztán benzines és az elektromotorral kombinált üzem között. Normális vezetéssel az akkumulátor soha nem ürül ki, génjeiből jön a teljesen néma startstop üzemmód.

Az Autó 2010/11. számából

Comments

comments

Címkék: , , ,
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Hangos Az Autó! – 5. rész

Letölthető és hallgatható podcast mellékletünk aktuális, júniusi adása.

Hangos Az Autó! – 4. rész

A 4. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Michelisz Norbi idén két sorozatban is versenyez

A WTCR világkupa 2019. évi bajnoka 2022-ben az elektromos...

Hangos Az Autó! – 3. rész

A 3. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Luxus a luxusban – Pappas Showroom a Matild Palace-ban

Magyarországon először nyílik Mercedes-Benz luxury showroom, a Pappas Auto...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás