Hírek

2010. január 28. csütörtök, 19:20

BMW Concept ActiveE - Villany hát!

A BMW is ki­ruk­kolt el­ső tisz­tán elekt­ro­mos au­tó­já­val. So­ro­zat­érett, és egy­sze­rűen gyárt­ha­tó.

A ta­nul­mány­vo­ná­sok­tól el­te­kint­ve az ActiveE kí­vül­ről nor­má­lis 1-es ku­pé­nak lát­szik. A töl­tő­csat­la­ko­zót a tank­sap­ka he­lyé­re sze­rel­ték, a ke­rék­tár­csá­kon és az au­tó al­ján lég­te­re­lők si­mít­ják az áram­la­to­kat

„Ha sok meg­ol­dás áll előt­ted, min­dig vá­laszd a leg­egy­sze­rűb­bet.” Ré­gi sin­to­is­ta böl­cses­ség, ren­ge­teg karatefilmben hall­ha­tó, és sok fi­lo­zó­fus meg né­hány ma­te­ma­ti­kus is büsz­kén val­lot­ta már ma­gá­é­nak. Most a BMW is be­állt a sor­ba. Mün­chen­ben rá­jöt­tek: nem kell a hib­rid.

Alig lát­szik, de azért ki­ve­he­tő a ké­pen a so­ro­zat­gyár­tás­ból va­ló multilink hát­só fu­tó­mű két al­só len­gő­kar­ja. A vil­lany­mo­tort ezek kö­zé épí­tet­ték be

Leg­alábbis hos­­szú tá­von és a ha­gyo­má­nyos ki­vi­tel­ben nem. Két irányt kell ku­tat­ni, a tisz­tán elekt­ro­mos és az úgy­ne­ve­zett meg­nyúj­tott ha­tó­tá­vú vil­lany­au­tó­két. Az előb­bi­ek­ben csak vil­lany­mo­tor van, ezt ak­ku táp­lál­ja, és a há­ló­zat­ból le­het fel­töl­te­ni, az utób­bi­ak­ban ugyan­ez a hely­zet, de ha az ak­ku ki­me­rül, vagy ben­zin­mo­tor hajt ge­ne­rá­tort, és így táp­lál­ja a ke­re­ke­ket for­ga­tó vil­lany­mo­tort, vagy üzem­anyag­cel­la ál­lít elő elekt­ro­mos­sá­got, köz­vet­le­nül a mo­tor­nak.

A cso­mag­tér pad­ló­ja ma­gas, mert alat­ta la­kik a vil­lany­mo­tor és a tel­jes elekt­ro­ni­ka. A ta­nul­mány­ban a pad­ló alól ki­kan­di­kál az inverter bur­ko­la­ta
 
Szok­vá­nyos 1-es mű­szer­fal, a for­du­lat­szám­mé­rő he­lyén – a ta­nul­mány­ban lát­vá­nyo­san li­la – töltött­ség­jelzővel
 
Parkolóállás, hát­ra­me­net, üres és elő­re­me­net. En­­nyi a vál­tó­kar, hi­szen se­bes­ség­vál­tó nincs is. A vil­lany­mo­tor köz­vet­le­nül a dif­fe­ren­ci­ál­mű­be hajt be
    

A rönt­gen­raj­zon jól lát­ható a fel­épí­tés. A szink­ron­mo­tor a hát­só ke­re­kek kö­zött, fe­let­te az inverter, előt­te lítiumionos ak­ku­cso­mag. Az utas­te­ret me­net köz­ben az inverter és az ak­ku hulladékhője fű­ti
 
Eb­ben a né­zet­ben lát­ha­tó a kar­dán­alagutat ki­töl­tő és ki­csit a „mo­tor­tér­be” is be­nyú­ló ak­ku­pakk. A bel­ső égé­sű gép he­lyén most a légkondit és a fékszervo szi­vat­­tyú­ját for­ga­tó vil­lany­mo­tor lakik, a kor­mány­zás tisz­tán elekt­ro­mos rá­se­gí­té­sű
 
A mo­bil­te­le­fo­nos táv­ke­ze­lő fe­lü­let, a kép­er­nyőn ép­pen az ak­ku töl­tött­sé­ge és a táv­hű­tést-fű­tést in­dí­tó ikon. Egyéb in­for­má­ci­ók (ha­tó­táv, hát­ra­lé­vő töl­tés­idő stb.) is le­kér­dez­he­tők így
    

Bővebben az Az Autó 2010/2. számában olvashat a cikk témájáról!

Videó: a BMW Concept ActiveE kívülről

Bővebben az Az Autó 2010/2. számában olvashat a cikk témájáról!

 

Videó: a BMW Concept ActiveE belülről

Bővebben az Az Autó 2010/2. számában olvashat a cikk témájáról!

 

Comments

comments

Címkék: ,
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás