Aktuális

2009. március 16. hétfő, 00:52

Veterános érdekképviseletek, muzeális minősítés - Kontra, rekontra

Nosztalgiajárműves klubok, egyesületek, fejtik ki véleményüket, mondják el, mit látnak jónak, mit megváltoztatandónak az itthoni minősítési rendszerben, mit tartanak fontosnak, megoldandó feladatnak a jövőre nézve

Kőrkép és kérdések

Már nem fiatal, de nem is túl öreg. Nosztalgikus múltidézés
Már nem fiatal, de nem is túl öreg. Nosztalgikus múltidézés

Nos, bár több mint húsz szervezetnek küldtünk ki véleménykérő e-mailt (MAVAMSZ- tagoknak és kisebb kluboknak egyaránt), némi csalódással vettük tudomásul: nem mindenki kapott az alkalmon, hogy álláspontját megismertesse a nagyközönséggel. Ahhoz azért elegendő levél érkezett, hogy látni lehessen, mik a legnagyobb problémák, és egyesek mit tartanak jó iránynak.

A leveleknek több tanulságuk is van. Úgy tűnik, a hazai veteránozás, legalábbis „felsőbb” szinteken kezd hasonlítani ahhoz, ami az országot egyébként is egyre inkább jellemzi. Szétforgácsolódott a társaság, klikkek, érdekcsoportok alakultak, amelyek az évek alatt mindjobban eltávolodtak egymástól. Hogy ez kinek és minek köszönhető, azt ebben a cikkben nem tisztünk kutatni. Az is igaz viszont, hogy a kisebb társaságoknál, egyesületeknél, illetve az egyszerű klubtagok vagy civil „öregautósok” között sokkal kevésbé beszédtéma, hogy miként is lehetne megreformálni a hazai veteránozást. Õk többnyire két dolgot szeretnének: óvni és néhanapján használni a féltett járművet, valamint olyan körülmények között gondozni a családi kedvencet, hogy ne kelljen félni semmiféle állami retorziótól, mert öreg autót tartanak a garázsban.

A levelekből kiderül: a nem minősített gépek tulajdonosai közül mind többen élnek a kedvezményes kötelező biztosítási lehetőséggel (amit akár 15-20 éves járművekre is lehet kötni), az OT-s autók, motorok gazdái is jónak tartják a kiharcolt kedvezményeket (súlyadómentesség, zöldkártyamentesség, regisztrációs adómentesség), de nem mindenkinek ezek a legfontosabbak.

A vélemények között több olyan is volt, amelyben a levélíró egy valódi, komoly érdekérvényesítő képességű nosztalgiás szövetségben látja a kevésbé öreg autók érdekképviseletének jövőjét. A minősített veteránok tulajdonosai jellemzően elégedettek a MAVAMSZ munkájával és a tőlük kapott segítséggel. A minősítési rendszerben megosztottak a nosztalgiások, veteránosok, legalábbis azok, akik eljuttatták hozzánk véleményüket. Nem kevés olyan levél érkezett, amely bírálja azt a gyakorlatot, hogy az eredeti, de már rügyező festéket vagy a kissé megkopott kadmiumozott lökhárítót kénytelen a mai technológiával kijavítani a tulajdonos, ha biztosan át akar menni a muzeális minősítésen. Kaptunk olyan véleményt, amely szerint a magyar veteránozás kezd „elcsúszni” a milliomosok sportjává, hiszen a felújított drága csillogó-villogó „paripákat” szeretik, a 20-30 éve egy kézben lévő jó állapotú, esetleg nem százszázalékosan tökéletes autót már szinte kinézik a veteránosok közül.

De az általánosságok mellett lássunk néhány konkrét véleményt is.

Ezeket a kérdéseket tettük fel a klub- és egyesületi vezetőknek 

  • A magyar muzeális minősítési rendszer elég szigorú európai mércével mérve is. Mi a véleménye a magyar eljárásról?
  • Mi a véleménye a MAVAMSZ működéséről? Megfelelőnek tartja-e a szövetség munkáját, amit a hazai veteránosok érdekében tesz?
  • Van-e megfelelő érdekképviseletük a nosztalgia-, tehát még nem veterán korú járműveknek és tulajdonosaiknak?
  • Indokoltnak tartana-e változtatásokat a minősítési rendszerben, és ha igen, milyen átalakításra lenne szükség?
  • Tapasztal-e olyat, hogy a minősítésen elfogultsággal „álltak“ volna a minősítők a járműhöz?
  • Mi a véleménye a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szabályozásáról, amely tulajdonképpen azt mondja: csak a 30 évnél idősebb, szinte teljesen eredeti állapotú vagy eredetire restaurált jármű számít értéknek, és a kevésbé öreg, nosztalgia „korosztályba” tartozó darabok nem élveznek semmilyen kedvezményt, semmilyen kitüntetett figyelmet?
  • Érdemes lenne-e véleménye szerint a németországi youngtimeres rendszerhez hasonlót Magyarországon is életre hívni (ott a hobbijárműveket más elbírálás alá veszik, mint a többi „mezei“ gépet)?
  • Mi a véleménye arról, hogy jelenleg öreg autót csak veteránként lehet behozni, illetve forgalomba helyezni? Azaz: ha nem felel meg a szigorú kritériumoknak, nem lehet itthon forgalomba helyezni, és 18–25 éves autókat eleve nem engednek be külföldről.
  • Fontos-e az Ön klubjának, hogy a minősített veteránautók különböző kedvezményeket élveznek? Milyennek tartja a nosztalgiaautók biztosítási lehetőségeit?

Lapozzon a válaszokhoz!!

Klubok, egyesületek szeszőgéből

Kiss György, az Amerikai Autók Magyarországi Egyesületének (ACCH) feje (ők egyébként alapítói a MAVAMSZ-nak) úgy látja, a szigorú minősítési rendszerre azért van szükség, mert csak akkor van értelme az egésznek, ha színvonalat követelnek meg a tulajdonostól. Szerinte a kormányzat akár vissza is vonná a kiharcolt kedvezményeket, ha kopottabb, nem jó állapotú autókon is megjelenne az OT-rendszám, hiszen amikor ezeket a szabályokat a MAVAMSZ és az egyesületek kitalálták, a minisztérium a minőségre bólintott rá. A klubvezető ugyanakkor nem tartja kizártnak, hogy néhány éven belül lehetne enyhíteni a feltételeken. Kiss György, aki maga is minősítő, azt mondja: a muzeális minősítés a kezdeti időszakban egyeztetési hibák miatt nem működött mindenütt tökéletesen, és olyan autó is megbukott, ami a pontozásos rendszert jól alkalmazva még átment volna, de mára kiforrott a módszer, minimális számú a téves döntés. A MAVAMSZ problémája véleménye szerint a kommunikáció hiánya, és hogy az eredményekről, működésről szóló információk nem mindig jutnak el az érintettekhez. Kiemelte ugyanakkor: a szövetség is tesz a nosztalgia autósokért, hobbistákért, például van lehetőség a MAVAMSZ-tól olyan papírt kérni a 20-25 éves, a minősítésre érdemes autóra, amelylyel nyugodtan kivonhatjuk a járművet a forgalomból, hogy később megint rendszámért jelentkezzünk.

Szepes Gábor, a Bogarasok Klubjának vezetője szigorúnak, de következetlennek tartja a minősítést, mivel leginkább a restaurált járművek bízhatnak a sikeres minősítésben – sok jó állapotú jármű megbukik. A 3-as állapotot mindenhol elfogadják Európában, kivéve itt. Ez egyfajta túlrestaurálásra kényszeríti a tulajdonosokat. Sokszor neki kell fogni egy teljesen jó autónak, és feljavítani, ami technológiai szempontból sem szerencsés, ugyanakkor adott esetben elkerülhetetlen a forgalombahelyezéshez. A minősítés módszertanát az „Alfától Zastaváig” üléshuzat hasonlattal világította meg Szepes Gábor: a MAVAMSZ nem engedte meg, hogy a minősítést gyártmánycsaládokra lebontva kidolgozzák a tagegyesületek. Azonos rendszerben vizsgázik egy Bogár és egy antik jármű, sokszor 20–80% mozgástér is előfordul, ami a szubjektivitásnak ad teret. Így szinte bárkit át lehet engedni, és el is lehet buktatni. A klubvezető a jelenlegi minősítési iránymutatásokon is változtatna, de elfogadhatóvá tenné a korabeli extrák és módosítások meglétét. (sport- vagy túra felszereltség, komfortkiegészítők, klasszikus tuning stb.), és fontosnak tartaná, ha a bármikor visszaalakítható modernizálás (a 6 helyett 12 voltos, lámpatestek korszerűbbek lehetnének, dobfék helyett tárcsafék stb.) sem lenne buktató ok. Szepes úgy véli, ma a minősítéseken nincsenek elhatárolva a szerepek.

A MAVAMSZ-képviselőnek kellene minősítenie a járművet korhűség, eredetiség, esztétikai állapot szerint, a Múzeum képviselője minősítene aszerint, hogy a kulturális örökség szempontjából mennyire fontos a jármű, a Felügyelet meghatározná, hogy milyen feltételekkel, korlátozásokkal vehet részt a forgalomban, az Autóklub vizsgabiztosa pedig ellenőrizné, hogy folyik-e a fékolaj, rögzített-e az akkumulátor, stb. Arra a kérdésre, hogy ne csak a 30 évnél idősebb járműveket „értékelje” kiváltságokkal az állam, Szepes Gábor azt válaszolta: a mai helyzetben még az is méltánylandó, hogy egyáltalán törődnek a veteránokkal. Ugyanakkor kívánatosnak tartana egyfajta ésszerű járműgazdálkodásra való törekvést a kedvezmények révén. Mint az épületeknél, „védetté” lehetne nyilvánítani egyes ritka, megőrzésre alkalmas járműveket, ha nem restauráltak, illetve nem érték el a védett kort. Így minősíthetővé kéne tenni a 30 év alatti járműveket is. Ezek ugyanakkor ne kapjanak adómentességet, de számítana mondjuk a biztosítási kárrendezésnél, hogy nem egy egyszerű öreg autóról van szó.

Berta Richárd, az NSU-klub vezetője hiányosságnak tartja, hogy a 20-25 éves darabok nem érdemelnek semmilyen figyelmet az állam részéről, mert így ezek fokozatosan eltűnnek majd a roncstelepek mélyén. Változtatna a behozatali feltételeken is: szerinte nagy baj, hogy a ritka, különleges darabok sem helyezhetők forgalomba Magyarországon, ha nem érték el a veterán kort. Berta Richárd elégedett a MAVAMSZ munkájával, de a minősítés szigorúságával nem ért egyet, és azt sem tartja jónak, hogy a minősítéshez szükséges szakirodalom beszerzését a tulajdonosra bízzák.

Muczán Gábor, a Trabant-Wartburg Klub elnöke a minősítési rendszer túlzott szigorúságát emelte ki, illetve azt, hogy a minősítésért folyamodókat még mindig eleve „megélhetési veteránosnak” tekintik. A klubvezető szerint a legszomorúbb azonban az, hogy a veteránosok panaszait meg sem hallva nem is kívánnak változtatni ezen, sőt úgy kommunikálják, mintha ez egy megváltoztathatatlan eljárási rendszer lenne. Muczán Gábor nem tartja megfelelőnek a MAVAMSZ munkáját, úgy látja, a szövetségben nem demokratikus úton történnek a döntések. A minősítésen több ponton is változtatna. Fontosnak vélné, hogy a meghatározó klubok vezetői is részt vehessenek, tanácsot adhassanak a minősítések során. Ez látszólag manapság is így van, azonban a márkát jól ismerő klubvezetők jó részét a minősítés közelébe sem engedik, kizárólag csak a MAVAMSZ által delegált minősítők vehetnek részt a vizsgálatokon. Muczán kritikával illette a Magyar Autóklub és a Közlekedési Felügyelet munkáját is, mert szerinte e szervezetek munkatársai nem mindig az elvárható módon állnak a vizsgált járművekhez. A trabantosok vezetője az „OT”-rendszám igénylési feltételeit is átalakítaná. Egy vidéki tulajdonos számára szinte lehetetlenség a forgalomba helyezést egy nap alatt elintézni, mert vagy hajnalban nem kap sorszámot, vagy ha kapott is, több órát kell várakozni. Ráadásul az is megtörténik, hogy a Központi Okmányiroda (csak itt lehet OT-s ügyet intézni) egyszerűen kifogy a veteránostáblából, és akkor hiába volt az egynapos tortúra.

A minisztérium csöndben van

A kérdéseket szerettük volna feltenni a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium képviselőjének is. Több mint két hónapja kértünk interjút, azóta várjuk a lehetőséget. Egyszer talán ők is elmondják, mi miért történik Magyarországon a veteránok körül.

KaMi

A RetroMobil magazin 2006/6. számában megjelent cikk online-ra szerkesztett változata. A tartalomjegyzék megtekintéséhez kattintson ide!

Comments

comments

nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás