Újautó

2009. március 16. hétfő, 00:52

Tuningteszt: Peugeot 207 1.6 16V THP RC - Kisördög

A „THP” a nagy­nyo­má­sú tur­bót, az „RC” pe­dig a spor­tos fi­zi­mis­kát je­lö­li. Együtt ki­fe­je­zet­ten be­le­va­lók.

Tuningteszt

A ki­lenc­kül­lős, 17 co­los alufelnik a kí­ná­lat leg­spor­to­sabb­jai. A söté­tí­tett hát­só ab­la­kok a 275 ezer fo­rin­tos fel­ár­ért mért s egye­bek mel­lett kanyar-fényszórót, kerék­nyomás-, eső- és fény­szen­zo­ro­kat, két­zó­nás légkondit, va­la­mint to­la­tó­ra­dart is kí­ná­ló RC-csomaggal jár­nak

A 207 há­rom­aj­tó­sa ele­ve a pa­let­ta va­gá­nyabb­ra raj­zolt kö­tény­le­me­zét hord­ja, ezt az RC a dup­la króm ki­pu­fo­gó­vég mi­att mó­do­sí­tott hát­só kö­tény­idom­mal, hang­sú­lyos lég­te­re­lő­vel és fém­be­té­tes kül­ső tük­rök­kel te­té­zi. A szo­lid kül­ső mor­co­sí­tás el­le­né­re az utas­tér spor­tos, mind a négy ülés for­má­ja hang­sú­lyos, jó tar­tá­suk­kal hos­­szabb tá­von is ké­nyel­me­sek, a cso­mag­tér vi­szony­lag nagy (270 l).

Az el­ső ülé­sek elő­re­sik­lás­sal és -hajlással se­gí­tik a hát­ra­ju­tást, sőt a mu­tat­vány vé­gén ko­ráb­bi po­zí­ci­ó­juk­ba is vis­­sza­ta­lál­nak. Elöl-hátul ele­gen­dő a tér még az át­la­gos­nál ki­csi­vel na­gyobb ter­me­tű­ek­nek is, há­tul a láb­te­ret ügye­sen nö­ve­li az el­ső hát­tám­lák „térd­mé­lye­dé­se”. Elöl az aj­tók, há­tul az ol­dal­pa­ne­lek kí­nál­nak tisz­tes ra­ko­dó­he­lyet.

A ve­ze­té­si po­zí­ció ké­nyel­mes, bár a fém­be­té­tes pe­dá­lok kis­sé lép­cső­sen so­ra­koz­nak. A kor­mány­mű csak­nem há­rom­for­du­la­tos, nem köz­vet­len át­té­te­le­zé­sű. A vál­tó – meg­le­pő mó­don –

A vas­kos ol­dal­tar­tá­sú ülé­sek­be kis­sé kö­rül­mé­nyes a be­szál­lás, a kár­pi­to­zás zö­me velúr, a műszer­fal és az aj­tók legtetejének bur­ko­la­ta puha mű­anyag, az öt­le­me­zes CD-tár 80 000, a na­vi­gá­ci­ós rend­szer és a gyá­ri te­le­fon 550 000 Ft

öt­fo­ko­za­tú, kar­ja kis­sé bi­zony­ta­la­nul és hos­­szú úton jár. A BMW-vel kö­zö­sen fej­lesz­tett 1,6-os 175 ló­ere­jé­vel, de fő­ként már alap­já­ra­ton is bő­sé­ges nyo­ma­té­ká­val nem várt di­na­miz­mus­sal mo­zgat. Hang­ja vis­­sza­fo­gott, csak a ki­pu­fo­gó mor­gá­sa do­mi­náns. Az au­tó­pá­lyás 130 km/óra 4000/perc fő­ten­gely­for­du­lat­tal, a tük­rök gyen­ge szél­za­já­val és több mint biz­tos erő­tar­ta­lék­kal fut­ha­tó, a mo­tor kön­­nye­dén el­bír­na egy ha­to­di­kat is. Az RC-hez iz­mo­sí­tott fék­rend­szer és ke­mé­nyí­tett fu­tó­mű is jár. Az utób­bi a 205/45 R17-es Bridgestone Potenza ab­ron­csok­kal kis­sé za­jos­nak és túl­fe­szí­tet­tnek is bi­zo­nyult.

Ve­tély­tár­sa­i­hoz mér­ten ked­ve­ző a 207 RC 5,08 mil­li­ós vé­tel­ára, alap­el­lát­má­nya egye­bek mel­lett hat lég­zsá­kot, kitörésgátlót, a zá­rak, az ab­la­kok és a tük­rök elekt­ro­mos mű­köd­te­té­sét, hat hangszórós MP3-CD-rádiót és lég­kon­di­ci­o­ná­lót tar­tal­maz. A teszt­fo­gyasz­tás 9,2 l/100 km-re adó­dott.

KatMat

Az Autó2 újság 2008/1. számában megjelent cikk rövidített változata

Műszaki adatok

Mo­tor: so­ros négy­hen­ge­res, 16 sze­le­pes, vál­to­zó sze­lep­ve­zér­lé­sű, tur­bós ben­zin­mo­tor

Hen­ger­űr­tar­ta­lom [cm3]: 1598

Tel­je­sít­mény [LE/kW (1/min)]: 175/128(6000)

Nyo­ma­ték [Nm (1/min)]: 220-240* (1600) *:átmeneti túltöltéssel

Gyor­su­lás 0–100 km/h [s]: 7,1

Át­lag­fo­gyasz­tás [l/100 km]: 7,2

Vég­se­bes­ség [km/h]: 220

Az Autó2 újság 2008/1. számában megjelent cikk rövidített változata

Comments

comments

Címkék: ,
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás