Újautó

2009. március 16. hétfő, 00:52

Tesztnapló: Subaru Impreza 2.0 R Comfort - Kezes-lábas

Az Impreza új, de a lé­nyeg vál­to­zat­lan: összkerékhajtás, boxermotorok.

Tesztnapló

Az új Impreza ki­zá­ró­lag boxermotorokkal ké­szül, ol­dal­ab­la­kai immár nem ke­retnél­kü­li­ek, vas­tag A-osz­lo­pai ront­ják a ki­lá­tást

Ki­fi­no­mult a mű­sza­ki tar­ta­lom, ám a for­ma szin­te el­vész a kom­pakt­me­zőny­ben. Kí­vül­ről csak a hát­só szél­vé­dő fel­ira­ta utal az összkerékhajtásra.

A hát­só lám­pák utó­la­gos lát­vány-tuningnak is tűn­het­nek, a szo­lid tetőspoiler min­den Imprezára fel­ke­rül

Ka­ros­­szé­ria, utas­tér 4,4 m-es hos­­szá­val sem lóg ki a mai al­só-kö­ze­pe­sek kö­zül az Impreza. Az 1,47 m-es ma­gas­ság ke­vés­sel át­lag alat­ti, de a 15,5 cm-es hasmagasságú ka­ros­­szé­ria utas­té­ri fej­te­re bő­sé­ges. A trükk a la­pos ülés­hely­zet: elöl-hátul szin­te a pad­lón ülünk. A ve­ze­tő he­lye ma­gas­ság­sza­bá­lyo­zós, s a kor­mány is tág ha­tá­rok kö­zött, ki-be, le-fel ál­lít­ha­tó, a test­hely­zet min­den­képp spor­tos, még­is ké­nyel­mes. A pe­dál­rend pél­dás, az el­ső ülé­sek ol­dal­tar­tá­sa gyen­ge (a Sport-fel­sze­relt­ség­gel job­ban for­má­zott fo­te­lek is jár­nak). A láb­hely a hát­só szél­ső he­lye­ken meg­döb­ben­tő­en nagy, a fej­tér ele­gen­dő. A kö­zép­ső utast a vas­kos kar­dán­alag­út és a hát­ra­nyú­ló el­ső kö­nyök­lő-do­boz mel­lett az is za­var­hat­ja, hogy kes­keny az ülő­lap. A be­szál­lás hát­ra sem ké­nyel­met­len, az aj­tók csak­nem de­rék­szög­ben nyíl­nak. Tex­til­kár­pit egyi­ken sincs, vi­szont pa­lack­tar­tós zseb az ös­­szes­re jár. Az utas­té­ri mű­anyag­ok szin­te mind ke­mé­nyek, 

A beltér mű­anya­gai mind szür­kék, és a kö­nyök­lők folt­ja­it le­szá­mít­va ke­mé­nyek. A mű­sze­rek mu­ta­tó­ik vég­ál­lás­ba len­dí­té­sé­vel éb­red­nek gyúj­tás­kapcsolás­kor

mindössze a kö­nyök­lők­re ju­tott pu­hább be­tét. Alap­hely­zet­ben nem nagy (301 l) a cso­mag­tér. Nyí­lá­sa szé­les, kü­szö­be kes­keny, néhány rögzítőszem, vi­lá­gí­tás és 12V-os csat­la­ko­zó is van ben­ne. Bő­ví­té­se egy­sze­rű, az aszim­met­ri­ku­san osz­tott hát­tám­lák egyet­len moz­du­lat­tal dönt­he­tők sík­ba, így a tér­fo­gat 1216 li­ter.

Bővebben az Autó2 2008/10. számában olvashat a cikk témájáról!

Előnyei-hátrányai

ElőnyeiHátrányai
Csendes, kellemes orgánumú motor
Összkerékhajtás
Komfortos, stabil futómű
Hat légzsák, kitörésgátló alapáron
Gazdag kényelmi felszereltség
Versenyképes ár
Mély üléspozíció
Korlátozott átlós kilátás előre
Osztatlan látóterű külső tükrök
Keskeny középső ülőhely hátul
Kis csomagtér
Rövid szervizperiódus

 Bővebben az Autó2 2008/10. számában olvashat a cikk témájáról!

Műszaki adatok

Négy­hen­ge­res boxermotor elöl hos­­szá­ban be­épít­ve. Hen­ger­so­ron­ként két szíj­haj­tá­sú, fe­lül­fek­vő ve­zér­mű­ten­gely, hen­ge­ren­ként négy sze­lep. Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 1994 cm3. Fu­rat: 92,0 mm, lö­ket: 75,0 mm. Tel­je­sít­mény: 150 LE/110 kW (6400/min). Nyo­ma­ték: 196 Nm (3200/min). Öt­fo­ko­za­tú kéziváltó, viszkokuplungos, köz­pon­ti dif­fe­ren­ciál­mű­ves összkerékhajtás, ön­zá­ró dif­fe­ren­ci­ál­mű­vek elöl-hátul, fe­le­ző. Elöl se­géd­ke­re­tes McPherson-, há­tul ket­tős keresztlengőkaros fel­füg­gesz­tés, kanyarstabilizátor elöl-hátul. Elöl hű­tött, há­tul tö­mör tár­csa­fé­kek, ESP. Gu­mi­mé­ret: 205/55 R16. Cso­mag­tér: 301–1216 l. Üzem­anyag­tar­tály: 60 l. Hos­­szú­ság x szé­les­ség x ma­gas­ság: 4415x1740x1475 mm. Ten­gely­táv: 2620 mm. Gyor­su­lás (0–100 km/h): 9,6 s. Vég­se­bes­ség: 193 km/h. Fo­gyasz­tás (vá­ros/vá­ro­son kí­vül/ve­gyes): 11,1/ 6,9/8,4 l/100 km. CO2: 199 g/km. Teszt­át­lag: 9,4 l/100 km. Ga­ran­cia: 3 év vagy 100 000 km ál­ta­lá­nos, 12 év át­rozs­dá­so­dás el­le­ni. Vé­dő­szárny-szol­gál­ta­tás az ál­ta­lá­nos ga­ran­cia ide­jé­re. Olaj­cse­re-pe­ri­ó­dus: 15 000 km/1 év.

Ára: 6 110 000 Ft

Bővebben az Autó2 2008/10. számában olvashat a cikk témájáról!

Képgaléria

Tekintse meg a tesztautóról készült fotóinkat!

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Első ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésébenElső ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésében

Rendhagyó közlekedési témájú konferencia és környezetbarát járműveket bemutató nyílt...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás