Újautó

2009. március 16. hétfő, 00:52

Tesztnapló: Mercedes-Benz GLK 320 CDI - Szöglet

A Mer­ce­des is be­állt a kön­­nyű sza­bad­idő­te­re­pes-gyár­tók sorá­ba, a cél Ame­ri­ka.

Tesztnapló

Va­la­men­­nyi GLK alap­áron összkerékhajtású, a spoilerkészlet és a ha­tal­mas, 20 co­los alufelnik fel­ára­sak. A me­re­dek A-osz­lo­pok ke­ve­set ta­kar­nak

A GLK – bár ka­te­gó­ria­tár­suk – fő­leg nem a To­yo­ta Rav4, a Hon­da CR-V vagy a Volks­wa­gen Tiguan el­len in­dul csa­tá­ba, sok­kal in­kább a BMW X3 és az Au­di Q5 el­len­fe­le, az USA-ban pe­dig a nagy SUV-okból ki­sebb, de ha­son­ló ka­rak­te­rű au­tó­ba át­ül­ni vá­gyók ke­gyét is ke­re­si. Szög­le­tes vo­na­la­i­val, me­re­dek or­rá­val, ha­tá­ro­zott vá­gá­sú ke­rék­já­ra­ta­i­val jó­val drabálisabbnak hat va­lós mé­re­te­i­nél.

A mű­szer­pult egye­di, de a C-osztályéra épül. Fi­nom anya­gok­ból és pon­tos illesz­té­sek­kel gyártják, de ke­vés ben­ne és kö­rü­löt­te a pa­ko­ló­hely

Ka­ros­­szé­ria, utas­tér A C-osztályt idé­ző beltér mé­re­tei alig ha­lad­ják meg a mai al­só-kö­zép­ka­te­gó­ri­á­so­ké­it. Az ülés­hely­zet emelt­nek lát­szik, de va­ló­jában nem ma­ga­sabb, mint a kompaktegyterűekben. Elöl a szé­les­ség jó, kel­le­mes tömetűek, de rö­vid la­pú­ak az ülé­sek, a tám­lák szé­le­sek. Há­tul a két­sze­mé­lyes­re for­má­zott pa­don szű­ken és rö­vid tá­von há­rom fel­nőtt­nek meg­fe­le­lő a szé­les­ség, bár a kar­dán­alag­út sok he­lyet vesz el a kö­zép­ső utas láb­te­ré­ből. A hát­só láb­hely nem óriási, de 180 cen­tis ve­ze­tő mö­gött még ép­pen ké­nyel­me­sen el­fér az ugyan­ak­ko­ra utas. A fej­tér há­tul is jó, a pe­dál­tér (két pe­dál­lal) tá­gas, a pe­dá­lok ma­gas­ság­kü­lönb­sé­ge nem túl­zott. A kül­ső­vel har­mo­ni­zá­ló utas­tér anya­gai ki­vé­tel nél­kül kel­le­mes ta­pin­tá­sú­ak, az il­lesz­té­sek pon­to­sak, a

Rak­tér­kü­szöb nincs, és a pe­rem sem ma­gas. Csak a tám­lák dönt­he­tők, az ülő­la­pok fi­xek, de a bő­ví­tett rak­tér­pad­ló így is sík

ki­dol­go­zás mi­nő­sé­gi. Pa­ko­ló­he­lyek­ben nem áll jól a GLK, aj­tó­zse­bei elöl-hátul ki­csik, s a kö­zép­kon­zol sem ké­nyez­tet sok re­kes­­szel. A kö­nyök­lő tá­ro­ló­ja át­la­gos, de a kesz­tyű­tar­tó tá­gas. A há­tul ülők az ap­ró aj­tó­zse­be­ken kí­vül az el­ső tám­lák szaty­ra­i­ba és a kö­zép­ső kar­tá­masz­ba rá­mol­hat­nak. A hi­bát­lan kár­pi­to­zá­sú cso­mag­tér pad­ló­ja az aszim­met­ri­ku­san osz­tott hát­só tám­lák le­dön­té­se után is sík ma­rad, a kü­szöb nem ma­gas, az ülő­lap fix. A rak­tér­pad­ló alatt re­ke­szek vár­ják az útiholmikat. A fel­ár­ért vil­lany­mo­to­ros moz­ga­tá­sú csomagtérajtó szé­les, és kel­le­me­sen ma­gas­ra is nyí­lik.

Bővebben az Autó2 2008/12. számában olvashat a cikk témájáról!

Előnyei-hátrányai

ElőnyeiHátrányai
Rugalmas, nyomatékos motor
Pontos kormányzás
Jó kanyartulajdonságok
Átlag feletti kidolgozási minőség
Szélcsendes, átlátható karosszéria
Jó tükrök
Finoman működő összkerékhajtás
Hidegen nehezen kapcsoló automata váltó
Vezetői utasításokat felülbíráló automata váltó
Nagy fékpedálerő
Kevés utastéri rakodóhely

Bővebben az Autó2 2008/12. számában olvashat a cikk témájáról!

Műszaki adatok

V6-os, kö­zös csö­ves turbódízel mo­tor elöl hos­­szá­ban be­épít­ve. Hen­ge­ren­ként négy sze­lep, köz­tes hű­tő. Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 2987 cm3. Fu­rat 83,0, lö­ket 92,0 mm. Tel­je­sít­mény: 224 LE/165 kW (3800/min). Nyo­ma­ték: 540 Nm (1600/min). Hét­fo­ko­za­tú au­to­ma­ta vál­tó, Haldex-kuplungos összkerékhajtás. Elöl se­géd­vá­zas McPherson-, há­tul ol­da­lan­ként több len­gő­ka­ros fel­füg­gesz­tés. Elöl-hátul tár­csa­fé­kek, bel­ső hű­tés­sel, ESP. Gu­mi­mé­ret elöl/ hátul: 235/45 R20/255/40 R20. Cso­mag­tér: 450–1550 l. Üzem­anyag­tar­tály: 66 l. Hos­­szú­ság x szé­les­ség x ma­gas­ság: 4525x1855x1699 mm. Ten­gely­táv: 2755 mm. Sa­ját tö­meg: 1880 kg. Gyor­su­lás (0–100 km/h): 7,5 s. Vég­se­bes­ség: 220 km/h. Fo­gyasz­tás (ve­gyes): 7,9 l/100 km. CO2: 209 g/km. Teszt­át­lag: 9,4 l/100 km. Ga­ran­cia: 2 év ki­lo­mé­ter-kor­lá­to­zás nél­kü­li ál­ta­lá­nos, 30 év át­rozs­dá­so­dás el­le­ni. Vé­dő­szárny-szol­gál­ta­tás: a ga­ran­cia tel­jes ide­jé­re, ké­sőbb meghosszabbítható. Olaj­cse­re-pe­ri­ó­dus: 25 000 km, vagy 1 év.

Alap­ár: 12 866 000 Ft

Bővebben az Autó2 2008/12. számában olvashat a cikk témájáról!

Comments

comments

Címkék: ,
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Első ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésébenElső ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésében

Rendhagyó közlekedési témájú konferencia és környezetbarát járműveket bemutató nyílt...

A Nokian Tyres Romániában kezdi meg az első zöldmezős, CO2-mentes gyárának építését

A finn abroncsgyártó vállalat Nagyváradon építi majd meg új...

Hangos Az Autó! – 7. rész

Az 7. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Legyen saját címoldala!

Lepje meg rokonait, barátait, üzletfeleit, vagy akár saját magát...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás