Újautó

2009. március 16. hétfő, 00:52

Tesztnapló: Lexus GS 300 Mark Levinson 2 - Némasági fogadalom

A kül­ső vál­to­zás mini­má­lis, be­lül több az új­don­ság.

Tesztnapló

Kí­vül­ről a leg­fel­tű­nőb­ben az ol­dal­vil­lo­gós tük­rök árul­kod­nak a GS fris­sí­té­sé­ről, az alak­té­nye­ző ked­ve­ző (Cw: 0,27), a szél­zaj mi­ni­má­lis

Tekintse meg képgalériánkat is!

Még a leg­ava­tot­tabb GS-tudoroknak is na­gyí­tó­val kell ke­res­ni­ük a vál­to­zá­so­kat: újak a kül­ső vis­­sza­pil­lan­tók, ki­csit má­sok a kö­tény­le­me­zek és a lég­be­öm­lők. A 3,0 li­te­res V6-os iz­mo­so­dott (5 LE-t), fo­gyasz­tá­sa csök­kent, az elekt­ro­ni­kai ar­ze­nál pe­dig oko­so­dott.

A 4,85 m-es hossz és a 2,85 m-es ten­gely­táv ele­ve meg­ha­tá­roz­za a li­mu­zin nem fény­űző­en nagy­vo­na­lú, de négy fel­nőtt­nek ele­gen­dő hely­kí­ná­la­tát. A ku­pés te­tő­ív el­le­né­re még a hát­só sor­ban is el­fér­nek akár 190 cm kö­ze­li uta­sok is a ha­son­ló ter­me­tű elöl ülők mö­gött. Az aj­tók leheletfinoman és szé­les­re nyíl­nak. Az ülé­sek nem­csak elöl, a szél­ső he­lye­ken há­tul is ké­nyel­me­sek, a kö­zép­ső rész azon­ban a vas­kos kar­dán­alag­út és a hát­ra­ve­ze­tett lég­be­öm­lők mi­att kor­lá­to­zott. A kor­mány­osz­lop és az el­ső ülé­sek ál­lí­tá­sa már az alap­ki­vi­tel­ben is elekt­ro­mos, a ké­nyel­mes ve­ze­té­si po­zí­ció kön­­nye­dén meg­ta­lál­ha­tó. A cso­mag­tér nem túl nagy (430 l), s a hát­só tám­lák sem dönt­he­tők, csak síalagút nyí­lik az utas­tér fe­lé. A rak­tér szé­les, de nyí­lá­sa kes­keny, aj­ta­ját hely­ta­ka­ré­kos te­lesz­kó­pok eme­lik.

  

A hátsó légterelő a Mark Levnison csomag része, a hátsó lámpák mindegyik verzión fényemittáló diódásak
 
A ve­tí­tett mű­szer­fal a fa­be­té­tek­hez ha­son­ló­an alap­áras, bőr­kár­pit csak a bá­zis­mo­dell­hez nem jár
 
A fej­tér nem fény­űző­en nagy, de (a szél­ső he­lye­ken) a hát­só sor is ele­gen­dő akár 190 cen­tis uta­sok­nak is
    

 Bővebben az Autó2 2008/9. számában olvashat a cikk témájáról!

Előnyei-hátrányai

ElőnyeiHátrányai
Csen­des, kul­tu­rált já­rá­sú mo­tor
Jó zaj­szi­ge­te­lés
Pon­tos ki­dol­go­zás
Tech­ni­kai cse­me­gék
Ked­ve­ző fo­gyasz­tás
Pre­cíz au­to­ma­ta vál­tó
Kor­lá­to­zott át­lós hát­ra­lá­tás
Ala­csony ol­dal­fa­lú ab­ron­csok
Kes­keny kö­zép­ső hely há­tul
Kis cso­mag­tér
Rö­vid szer­viz­pe­ri­ó­
Ext­rák csak cso­mag­ban

Bővebben az Autó2 2008/9. számában olvashat a cikk témájáról!

Műszaki adatok

V6-os ben­zin­mo­tor, elöl hos­­szá­ban be­épít­ve. Hen­ger­so­ron­ként két fe­lül­fek­vő, lánc­haj­tá­sú ve­zér­mű­ten­gely, hen­ge­ren­ként négy sze­lep, vál­to­zó ve­zér­lés. Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 2995 cm3. Fu­rat: 87,5 mm, lö­ket: 83,0 mm. Tel­je­sít­mény: 250 LE/183 kW (6200/ min). Nyo­ma­ték: 310 Nm (3500/min). Hat­fo­ko­za­tú, kéz­zel is kap­csol­ha­tó boly­gó­mű­ves au­to­ma­ta vál­tó, hát­só­ke­rék-haj­tás. Elöl ket­tős keresztlengőkaros, há­tul ös­­sze­tett kar­rend­sze­rű füg­get­len fel­füg­gesz­tés, elöl-hátul kanyarstabilizátor, vál­to­zó ke­mény­sé­gű len­gés­csil­la­pí­tók. Elöl-hátul hű­tött tár­csa­fé­kek, ESP. Gu­mi­mé­ret: 245/40 R18. Cso­mag­tér: 430 l. Üzem­anyag­tar­tály: 71 l. Hos­­szú­ság x szé­les­ség x ma­gas­ság: 4850x1920x1430 mm. Ten­gely­táv: 2850 mm. Gyor­su­lás (0–100 km/h): 7,2 s. Vég­se­bes­ség: 240 km/h. Fo­gyasz­tás (vá­ros/vá­ro­son kí­vül/ve­gyes): 14,2/7,0/9,6 l/100 km. CO2: 226 g/km. Teszt­át­lag: 11,8 l/100 km. Ga­ran­cia: 3 év vagy 100 000 km ál­ta­lá­nos, 12 év át­rozs­dá­so­dás el­le­ni. Vé­dő­szárny-szol­gál­ta­tás: a ga­ran­cia tel­jes ide­jé­re. Olaj­cse­re-pe­ri­ó­dus: 15 000 km, vagy 1 év.

Ára: 17 850 000 Ft

Bővebben az Autó2 2008/9. számában olvashat a cikk témájáról!

Comments

comments

nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Első ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésébenElső ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésében

Rendhagyó közlekedési témájú konferencia és környezetbarát járműveket bemutató nyílt...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás