Újautó

2009. március 16. hétfő, 00:52

Termékteszt: Supertooth Voice - Szókimondó

A ko­ráb­ban la­punk­ban tesz­telt, évek óta meg­elé­ge­dett­ség­gel hasz­nált válto­zat után újabb, olcsóbb meg­ol­dás lépett pi­ac­ra.

Termékteszt

Zongorafekete di­vat­szín­ben két ke­ze­lő és két hang­erő-sza­bá­lyo­zó gomb­bal egy­sze­rű­en hasz­nál­ha­tó

Az el­ső iga­zán egy­sze­rű és jól hasz­nál­ha­tó ve­ze­ték nél­kü­li kihangosító után most ugyan­az a gyár­tó újabb változattal jelentkezett. Ma­radt, ami­ért jó volt: a tel­je­sen ve­ze­ték nél­kü­li, rá­di­ós (bluetoothos) és önál­ló (lítiumionos), hos­­szú ak­ku­mu­lá­to­ros üzem, a hang­tár­csá­zá­si le­he­tő­ség, a kis mé­ret, az egy­sze­rű – pél­dá­ul a nap­el­len­ző­re szánt – mág­ne­ses el­he­lye­zé­si mód. A ko­ráb­bi­ak­hoz ké­pest fej­lő­dött is: a for­ga­tó­gom­bos hen­ger­sza­bá­lyo­zós po­ten­ci­o­mé­tert nyo­mó­gomb­ok vál­tot­ták fel, rá­adá­sul a kön­­nye­dén át­tölt­he­tő te­le­fon­könyv ré­vén a kihangosító fel­is­mer­he­ti a hí­vó fe­let, és be­széd­szin­te­ti­zá­to­rá­val ki is ej­ti an­nak ne­vét. A hí­vót oda­pil­lan­tás nél­kül le­het azo­no­sí­ta­ni, és ez autó­zás köz­ben nem le­be­csü­len­dő szol­gál­ta­tás. A ké­szü­lék han­gos me­nü­je per­sze min­den­ről tu­dó­sít, a hang­tár­csá­zás­ra be­mond­ja a tár­csá­zott ne­vét, és a hí­vás el­in­dí­tá­sá­ról is ér­te­sít. A hí­vást hang­gal le­het fo­gad­ni és vis­­sza­uta­sí­ta­ni. De a be­kap­csolt­ság té­nyét és a te­le­fon­nal lé­te­sí­tett ös­­sze­köt­te­tést is köz­li, a vo­nal meg­sza­ka­dá­sát és meg­sza­kí­tá­sát is jel­zi, akár­csak az esz­köz ki­kap­cso­lá­sát (an­gol, fran­cia, né­met, olasz és spa­nyol nyel­ven).

Az Autó2 újság 2008/8. számában megjelent cikk rövidített változata

Előnyei-hátrányai

ElőnyeiHátrányai
Jó hangminőség a beszélgetőpartnernél
A hívó nevének bemondása
Vezeték és külső áramforrás nélkül működtethető
Könnyű elhelyezhetőség, kétgombos, egyszerű használat
Hangtárcsázásos és hangutasításos lehetőség
Igen hosszú készenléti és beszélgetési idő
Nagy tempónál rossz érthetőség az autóban
Nincsen hálózati töltő
Az USB-töltőcsatlakozó miatt a (Nokia) telefontöltő nem használható

Az Autó2 újság 2008/8. számában megjelent cikk rövidített változata

Műszaki adatok

Mé­ret: 122×60,2×18,2 mm Tö­meg: 115 g Ha­tó­tá­vol­ság: 10 m Frek­ven­cia: 2,4 GHz Bluetooth: 2.0 Be­szél­ge­té­si idő: 15 óra Ké­szen­lé­ti idő: 800 óra Töl­té­si idő: 3 óra For­gal­ma­zó: Gigatel Kft. (1117 Bu­da­pest, Bu­da­fo­ki út 64., tel.: 464-5863, www.gigatel.hu) Fo­gyasz­tói ár: 14 999 Ft

Az Autó2 újság 2008/8. számában megjelent cikk rövidített változata

Comments

comments

nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Első ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésébenElső ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésében

Rendhagyó közlekedési témájú konferencia és környezetbarát járműveket bemutató nyílt...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás