Újautó

2009. március 16. hétfő, 00:52

Taxiteszt: Volkswagen Passat 1.9 TDI - Óra szerint

550 000 km-t fu­tott, ez­zel a ta­xik kö­zött is re­kor­der.

Taxiteszt

Au­tónk 1999-es gyár­tá­sú, mai gaz­dá­ja 2001-ben az oszt­rák ve­zér­kép­vi­se­let­től vá­sá­rol­ta. Órá­ja ak­kor 72 ezer km-t mu­ta­tott, szer­viz­köny­vé­ben pe­dig csak a kö­te­le­ző kar­ban­tar­tás­ok pe­csét­jei áll­tak, de pad­ló­le­me­zén volt né­hány karc egy ép­ség­ben meg­úszott árok­ba csú­szás mi­att. A Passat 2001 óta bu­da­pes­ti ta­xi, éven­te kö­zel 70 000 km-t fut, rá­adá­sul nem is kí­mé­lő üzem­ben

A ka­ros­­szé­ri­án nem­igen lát­szik az ext­rém fu­tás­tel­je­sít­mény, az el­ső sár­vé­dők és a mo­tor­ház­te­tő hé­za­gai nem gyá­ri­ak, mi­vel eze­ket az ele­me­ket az au­tót zö­mé­ben ma­ga ja­ví­tó tu­laj­do­nos sze­rel­te fel egy sé­rü­lés után
 
A fé­nye­zés jól tű­ri a sok gé­pi mo­sást, a hát­só lám­pák sem fa­kul­tak ki
 
A mű­szer­fal nem zö­rög, de fé­nyei az órák ki­vé­te­lé­vel ha­mar ki­múl­nak, a ma­nu­á­lis légkondi ma is jól hűt, a gyá­ri rá­di­ó­ért fel­tör­ték az au­tót
    

  

A kor­mány ka­ri­má­ja krá­te­res­re ko­pott
 
A lég­zsák­be­tét mö­göt­ti mű­anyag el­de­for­má­ló­dott
 
A vál­tó gomb­ja na­gyon ki­fé­nye­se­dett, szok­nyá­ja vi­har­vert, ám a szer­ke­zet még min­dig hi­bát­lan
    

  

A gyá­ri kár­pit a leg­lát­vá­nyo­sab­ban az el­ső kö­nyök­lőn ko­pott meg, de még itt sem sza­kadt el
 
Az ülé­sek fél­mil­lió ki­lo­mé­ter után sem ki­ül­tek, egye­dül a ve­ze­tő­én nyúlt meg a hu­zat
 
Éven­te tisz­tít­ják a kár­pi­to­kat
    

  

A cso­mag­tér szin­te ma­ku­lát­lan, fe­de­lé­nek te­lesz­kóp­jai sem gyen­gül­tek el
 
A fé­nye­zés leg­in­kább a fel­ve­rő­dő ka­vi­csok­tól sé­rült meg, fe­lü­le­ti rozs­da csu­pán az el­ső ke­rék­já­ra­ti íve­ken lát­ha­tó
 
Az 1,9-es TDI meg­bon­tás nél­kül szol­gál több mint 550 000 ki­lo­mé­ter óta 
    

Bővebben az Autó2 2008/12. számában olvashat a cikk témájáról!

Műszaki adatok

So­ros négy­hen­ge­res, hen­ge­ren­kén­ti két­sze­le­pes tubódízel motor, elöl hosszá­ban be­épít­ve. Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 1896 cm3. Fu­rat x lö­ket: 79,5×95,5 mm. Tel­je­sít­mény: 90 LE/66 kW (5000/ min). Nyo­ma­ték: 210 Nm (1900/min). Öt­fo­ko­za­tú kéziváltó, elsőkerék-hajtás. Elöl ket­tős keresztlengőkaros, há­tul csa­tolt len­gő­ka­ros fel­füg­gesz­tés spi­rál­ru­gók­kal, hid­ra­u­li­kus len­gés­csil­la­pí­tók­kal, elöl-hátul kanyarstabilizátorral. Elöl bel­ső hű­té­sű, há­tul tö­mör tár­csa­fé­kek, ABS. Gu­mik: 195/65 R15. Cso­mag­tér: 475–800 l. Üzem­anyag­tar­tály: 65 l. Hos­­szú­ság x szé­les­ség x ma­gas­ság: 4675x1740x1460 mm. Ten­gely­táv: 2705 mm. Gyor­su­lás (0–100 km/h): 13,7 s. Vég­se­bes­ség: 183 km/h. Fo­gyasz­tás (vá­ros/vá­ro­son kí­vül): 7,0/4,3. Át­lag­fo­gyasz­tás taxiüzemben: 7,5 l/100 km.

Bővebben az Autó2 2008/12. számában olvashat a cikk témájáról!

Comments

comments

nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás