Aktuális

2009. március 16. hétfő, 00:52

Regisztrációs adó - Hogyan tovább?

Az Európai Bizottság nyomására januártól jelentős változások léphetnek életbe az uniós használt autók behozatalában.

Regisztrációs adó

A módosítások következménye: aki eddig jót bizniszelt az idősebb magyar használt autókkal, kereshet magának más elfoglaltságot. Átalakulhat az újautó-kereskedők beszámítási gyakorlata is
A módosítások következménye: aki eddig jót bizniszelt az idősebb magyar használt autókkal, kereshet magának más elfoglaltságot. Átalakulhat az újautó-kereskedők beszámítási gyakorlata is

Az autótulajdonosok egyszerre örülhetnek és bánkódhatnak. Bár a jelenleginél könynyebben és olcsóbban lehet majd autót behozni, ennek természetes velejárója lesz a magyar autópark hiánygazdaságból örökölt darabjainak gyors leértékelődése. Az Európai Bizottság több mint egy évvel ezelőtt figyelmeztette Magyarországot arra, hogy a regisztrációs adó használt autókat érintő kivetési gyakorlata sérti az alapszerződés 90. cikkelyét. A csatlakozási szerződés aláírásával vállaltuk, hogy nem vetünk ki más tagállamok termékeire a hasonló jellegű hazai termékre közvetlenül vagy közvetve kivetett adónál magasabb belső adót. A valóság ezzel szemben évekig az volt, hogy az első belföldi tulajdonos a behozott autó korától és értékétől függetlenül fizetett, mintha újként vásárolta volna meg a típust. Ha viszont a hazai piacról választott hasonló autót, csak az annak árában foglalt, az újkori árhoz képest arányosan kisebb regisztrációs adóösszeget kellett lerónia.

Bár Brüsszel sürgetésére 2005 végén a jogalkotó bevette a törvénybe a használt autókra kivetendő adó kor szerinti csökkentését, az értékvesztésnek ez a táblázata csupán pártközi alkuk eredménye, így köszönőviszonyban sincs a valósággal. A magyarországi autók értéke mindössze a törvényben feleződik meg a betöltött kilencéves korukban. Az életszerűtől elrugaszkodott avulási táblázat hátrányosan megkülönbözteti a behozott autókat, és természetesen ezzel újabb kártérítési pereket szülhet. Mindez a 2006-ban használt autót behozók számára azt jelenti, hogy az Európai Közösségek Bírósága (EKB) elé került C-333/05 és C/299-05 számú magyarügyekhez hasonlóan kérhetik az adókülönbözet visszatérítését.

A 2006-os adózási gyakorlatot kifogásoló, Brüsszelből nyáron érkezett újabb figyelmeztetés miatt a Pénzügyminisztérium 2007-re új avulási táblázatot készített. Az Országgyűlés elé novemberben benyújtott törvényjavaslat részben tekintettel van a piaci árakra, az első években az eddiginél jobban engedi esni az autók értékét (és ezzel a fizetendő regisztrációs adó összegét). Az érték 50 százalékos csökkenése immár 5 éves és 4 hónapos korban bekövetkezik. De a korosabb autóknál ismét ügyeskedni próbál a javaslat. A PM előterjesztéséből az következik, hogy a mindenféle állapotú és típusú magyar autónál legkorábban a betöltött 10. év után esik az érték 31 százalékra, 15 évesen pedig 18 százalékra. Húszéves kor felett beáll a fix 10 százalék az újkori árhoz képest.

Kell ez majd még valakinek? Míg egy Vectra Európában fillérekért elvihető, itthon még mindig 300-400 ezer forintért akarják eladni. Aki öreg autóba fektette a pénzét és a hitelét, nem jár túl jól
Kell ez majd még valakinek? Míg egy Vectra Európában fillérekért elvihető, itthon még mindig 300-400 ezer forintért akarják eladni. Aki öreg autóba fektette a pénzét és a hitelét, nem jár túl jól

A 2007-es avulási táblázat e sorok írásakor még nem tekinthető véglegesnek, a végszavazásig a javaslattal sok minden történhet. Fontos azonban, hogy a tervek szerint ez az új táblázat lesz majd az alap a 2004/2005-ben behozott használt autók regadójának részleges visszatérítéséhez. Az eredeti PM-javaslat szerint jövő februártól csupán azok kérhetik vissza a befizetett adó egy részét, akik az eltelt évek során nem adták el az autójukat. Néhány fontos kiegészítés viszont még hiányzik a javaslatból, a fix értékvesztési táblázat ugyanis továbbra sem veszi figyelembe a megkülönböztető adók uniós tilalmát. Portugália volt az egyik utolsó régi EU-tagország, amely hasonló fix avulási táblázat alapján próbálta beszedni a regisztrációs adót. Az EKB regisztrációs adóval kapcsolatos ítélkezési gyakorlatában kiemelt helyen szereplő Gomes Valente (C-393/98) ítéletében kimondták, hogy még kivételes esetben sem engedhető meg, hogy az adó kiszabásánál figyelembe vett értékcsökkenés ne a valódi helyzetet tükrözze. A perben a Németországban vett BMW után a portugál törvény csak 41 százalékos értékcsökkenést garantált, holott a piaci árak közti különbség 56 százalékra adódott.

Az uniós szabályok szerint akkor nincsen az azonos áruk között hátrányos megkülönböztetés, ha a külföldön autót vásárlóknak nem kell magasabb regisztrációs adót leróniuk, mint amennyit a pontosan ugyanolyan típusú, korú és állapotú autó belföldi használt árában fizetnének meg. Adott esetben figyelembe szükséges venni minden értékcsökkentő tényezőt, így a futott kilométerek számát, a műszaki állapotot, a korábbi sérüléseket, sőt az esetleges üzemképtelenséget is. A 90. cikkely ugyanis a tagállamokra világos és feltételek nélküli kötelezettséget ír elő a diszkriminációtól mentes adókivetés végeredményét illetően. Portugália végül bevezette az egyedi értékbecslésen alapuló adózást, tehát akinek nem tetszett a fix táblázat alapján kirótt összeg, kérhette az autója megvizsgálását. Ezt a lehetőséget a magyar Pénzügyminisztérium egyelőre nem építette bele a javaslatába, pedig már most tudható, hogy ez lesz az Európai Bizottság következő kifogása. Ha valaki például az újkori értéke 10 százalékát érő állapotában jut hozzá egy külföldi autóhoz, amelyre a törvény csak 40 százalékos avulást engedélyez, az egyedi vizsgálat hiányában pontosan hatszor több adót kell fizetnie, mintha a járművet belföldön vásárolta volna.

Melegh Gábor

Az Autó2 újság 2007/1. számában megjelent cikk rövidített változata

Mi lesz most?

A regadót és a behozatali szabályokat érintő változások várhatóan a teljes magyar autópiacra kihatnak majd. Nehéz ugyanis elképzelni, hogyan fizetne bárki félmillió forintot olyan magyar autóért, amit például Münchenben 100 euróért az első érdeklődő után dobnak. Az autóra befektetésként tekintők számára katasztrófával érhet fel, hogy a korosabb autók értéke a korlátozások eltörlése után néhány hónapon belül leeshet, az értékcsökkenés pedig attól függetlenül bekövetkezik, hogy éppen mekkora kölcsönt vett fel valaki az autó megvásárlásához. Évek óta azzal az indokkal próbálják a különböző kormányok nehezíteni az Unióból származó autók behozatalát, hogy elejét kell venni a roncsok beáramlásának. Pedig a hazai lepukkant gépjárműparkot elnézve éppen az Unió félhetne attól, hogy a magyar roncsok elárasztják a piacát. Mégsem emelnek korlátokat, mert itthon a romok eszmei értéke a behozatal gátlása miatt olyan magas, hogy mindig akad valaki, aki foglalkozik velük. Külföldön senkit nem érdekel, hogy itt milyen matuzsálemekkel járnak az emberek, illetve legfeljebb a veteránosok jönnek válogatni. Az ócska autók behozatalát egyedül az fogja meg, ha már nálunk sem érdekelnek senkit.

Az Autó2 újság 2007/1. számában megjelent cikk rövidített változata

Európai próbabevásárlás

Az elmúlt 20 évben az EKB elé citált tagállamok a legkülönfélébb indokokkal próbálták megmagyarázni a külföldi autókat a belföldieknél jobban sújtó regisztrációs adót. Volt, ahol az autók lineáris értékvesztése mellett kardoskodtak, más esetben azt próbálták bizonyítani, hogy a használt autók árában nem is arányosan csökken a regadó összege, hanem minden más elfogy idővel, de a regadó marad utoljára. Akadt ország, amely nem ismerte el, hogy a hazai piacon levő, de nem ott gyártott autók „belföldiként” veendők számításba, Finnország pedig az 1995-ös csatlakozás utáni súlyos gazdasági helyzet nehézségeire hivatkozott, amikor jogellenesen évekig még áfát is felszámított a regadó után. A tagállamok érvelését szintén lesöpörte az EKB, miszerint gyakorlati nehézségek akadályozzák ennyi autó értékének megbízható felbecslését. Portugália a Nunes Tadeu (C-345/93) ügyben utolsó mentőövként (hiába) kapaszkodott abba, hogy a külföldi autók még a diszkriminatív adó kivetése után is olcsóbbak, mint a velük összevethető belföldi járművek. Az EKB megállapította, hogy összeegyeztethetetlen a 90. cikkellyel az a nemzeti adórendszer, amely a külföldi termékek versenyelőnyének megsemmisítését célozza.

Az Autó2 újság 2007/1. számában megjelent cikk rövidített változata

Megszűnő évjárati korlátozás

A január 1-jétől várhatóan életbe lépő másik fontos változás az eddigi évjárati korlátozás eltörlése lesz. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) ennek érdekében törvényt, illetve rendeletet módosít. Az Országgyűlés előtt fekvő törvényjavaslat szerint amennyiben külföldről érvényes műszaki vizsgával hoznak be autót, a műszaki érvényességének dátumát újabb vizsga nélkül átvezetik a magyar iratokba. Az előzményekhez tartozik, hogy az Európai Bizottság 2005 decemberében kért Magyarországtól tájékoztatást az uniós belső piac működését akadályozó adminisztratív korlátozásokról. A hatályos jogszabályok ugyanis az uniós alapszerződés belső piacot leíró, az áruk szabad mozgását garantáló 28–31. cikkelyei ellenére más mércével mérik a külföldről hozott és a belföldi autókat. Az EU-csatlakozás óta eltelt két és fél évben az 1996 előtt gyártott autó itthon csak az európai típusengedély bemutatása esetén állhatott forgalomba, belföldről viszont szabadon lehetett válogatni a már korábban bejutott régi autókból. Miután a hivatalos magyar választ elégtelennek ítélték Brüsszelben, a kötelezettségszegési eljárás a második szakaszba lépett, és felszólították Magyarországot a származási ország szerinti megkülönböztetés felszámolására.

Az Autó2 újság 2007/1. számában megjelent cikk rövidített változata

Comments

comments

Címkék: ,
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Első ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésébenElső ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésében

Rendhagyó közlekedési témájú konferencia és környezetbarát járműveket bemutató nyílt...

A Nokian Tyres Romániában kezdi meg az első zöldmezős, CO2-mentes gyárának építését

A finn abroncsgyártó vállalat Nagyváradon építi majd meg új...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás