Újautó

2009. március 16. hétfő, 00:52

Pikoló: Nissan X-Trail 2.0 dCi Aut. LE - Könnyített terep

Au­to­ma­ta vál­tó­val is ren­del­he­tő a Nis­san sza­bad­idő-te­re­pe­se.

Pikoló

Há­rom­ál­lá­sú a haj­tás­rend­szer: van csak elsőkerék-hajtás, au­to­ma­ti­kus 4×4 (ilyen­kor ma­xi­mum 50 szá­za­lék me­het hát­ra) és fix 4×4 (50-50 szá­za­lé­kos el­osz­tás a két ten­gely kö­zött). A te­tő­ke­ret vé­ge ref­lek­to­ro­kat rejt, a vi­szony­lag lágy ru­gó­zás mi­att ka­nyar­ban erős a dő­lés

Az új X-Trail a Qashqai alap­ja­in 2007 vé­gén ér­ke­zett. Összkerékhajtása elekt­ro­ni­kus, Haldex-kuplungos, au­to­ma­ta vál­tó­ja hat­fo­ko­za­tú, boly­gó­mű­ves, mű­kö­dé­se szim­pa­ti­kus: fel­kap­cso­lás­kor nem kés­le­ke­dik so­kat, fi­no­man lép­ked fo­ko­zat­ról fo­ko­zat­ra. Vis­­sza­vál­tás­kor nem min­dig ér­zi a rit­must: lej­tőn né­ha be kell se­gí­te­ni kéz­zel (a vál­tó­ku­lis­­sza bal ol­da­li sík­já­ban le­het kéz­zel kap­csol­ni). Az át­té­te­le­zés ide­á­lis, au­tó­pá­lya-tem­pó­nál 3000/perc alatt ma­rad a mű­szer mu­ta­tó­ja. A 2,0 li­te­res közös csö­ves Re­nault­-dí­zel­mo­tor kul­tu­rál­tan fo­rog, hang­szi­ge­te­lé­se jó, nagy for­du­la­ton sem za­jos. 1500/perc alatt ke­vés a nyo­ma­té­ka, ve­gyes üzem­ben mért át­lag­fo­gyasz­tá­sa 8,9 l/100 km.

Te­re­pen jól szol­gál a dí­zel-au­to­ma­ta pá­ro­sí­tás, van lejt­me­net­ve­zér­lő és visz­­sza­gu­ru­lás-gát­ló. A fu­tó­mű asz­fal­ton is ké­nyel­mes, a fé­ket ta­pos­ni kell, hogy fog­jon.

Sok a ke­mény mű­anyag, de az ös­­sze­sze­re­lés mi­nő­sé­gi, és ra­ko­dó­hely­ből sincs hi­ány. A mű­sze­rek jól tá­jé­koz­tat­nak, a kö­zép­ső ki­jel­zőn je­le­nik meg a to­la­tó­ka­me­ra ké­pe. A kö­zép­kon­zol szé­le ke­mény. A pa­no­rá­ma üveg­te­tő mi­att a hát­só fej­tér 190 cm-nél már szű­kös, a jól mos­ha­tó mű­anyag­gal bur­kolt cso­mag­tar­tó dup­la fe­ne­kű: pad­ló­já­ban öt­le­tes fi­ó­kok rejlenek

Elöl tá­gas a hely, há­tul in­kább két sze­mély­nek ké­nyel­mes, kö­zé­pen jó­ko­ra kar­tá­masz hajt­ha­tó le. A hát­só pad nem to­lo­gat­ha­tó, de az ülés­tám­la dő­lés­szö­ge vál­toz­tat­ha­tó. A má­so­dik sor le­dön­té­sé­vel 1773 l-es tér ke­let­ke­zik. Au­to­ma­ta vál­tó csak a 150 LE-s dí­zel­hez ren­del­he­tő, fel­ára 350 000 Ft.

Karner

Az Autó2 2008/12. számából

Öröm, bánat

Öröm: Mo­tor­erő, fo­gyasz­tás, el­ső ülé­sek, cso­mag­tar­tó, te­rep­já­ró ké­pes­sé­gek, me­net­tu­laj­don­sá­gok, zaj­szi­ge­te­lés.

Bánat: Vas­tag C-oszlop, ke­mény kö­zép­kon­zol, hát­só fej­tér, ko­po­gós mű­anyag­ok, fékpedálerő.

Az Autó2 2008/12. számából

Műszaki adatok

Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 1995 cm3; tel­je­sít­mény: 150 LE/110 kW (4000/min); nyo­ma­ték: 320 Nm (2000/min); gyor­su­lás (0–100 km/h): 12,5 s; vég­se­bes­ség: 181 km/h; fo­gyasz­tás (vá­ros/vá­ro­son kí­vül/ve­gyes): 10,5/6,7/8,1 l/100 km; mért fo­gyasz­tás (ve­gyes): 8,9 l/100 km; CO2: 216 g/km; elöl ket­tős keresztlengőkaros, há­tul ol­da­lan­ként több len­gő­ka­ros felfüg­gesz­tés; elöl-hátul tár­csa­fé­kek, ESP; hos­­szú­ság x szé­les­ség x ma­gas­ság: 463×178,5×177 cm; ten­gely­táv: 2630 cm; cso­mag­tér: 479–1773 l.

Ára: 8 919 000 Ft

Az Autó2 2008/12. számából

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás