Újautó

2009. március 16. hétfő, 00:52

Pikoló: Fiat Bravo 1.6 M-jet Dynamic - Tananyag

Ha a tur­bó­lyuk fo­gal­ma tan­tárgy len­ne, a Fi­at M-jet mo­tor­ján le­het­ne il­luszt­rál­ni.

Pikoló

Még fe­hér­ben is jól mu­tat, és egy se­reg jó tu­laj­donsága van, de a 120 lo­vas, 1,6-os dí­zel nem mél­tó hoz­zá

A ko­ráb­ban már en­nek a mo­tor­nak gyen­gébb vál­to­za­tá­val (105 LE) rész­le­te­zett Bravo (A2 2008/5) az erő­sebb dí­zel­mo­tor­ral is szín­re lé­pett. Kor­sze­rű: két ve­zér­ten­ge­lyes, hen­ge­ren­kén­ti négy­sze­le­pes, vál­to­zó geo­met­ri­ás tur­bó­val, köz­tes hű­tő­vel 120 lo­vas. A jó dí­zel­je­i­ről hí­res már­ka új mo­tor­ja a pa­pí­ron 1500-es per­cen­kén­ti for­du­la­ton meg­je­le­nő 300 Nm nyo­ma­ték el­le­né­re csa­ló­dást okoz.

A ki­pu­fo­gó-le­öm­lő­be épí­tett tur­bó és ka­ta­li­zá­tor az Euro5 tisz­ta­sá­gi elő­írá­sok el­éré­sét se­gí­ti

Még for­ró­ság­ban is na­gyon igény­li az iz­zí­tást, „hi­de­gen” mél­tat­la­nul gyen­ge, ami­kor pe­dig be­me­leg­szik alap­já­rat­ról csak ván­szo­rog­va gyor­sul, vél­he­tő­en a pa­rá­dés Euro5-ös meg­fe­le­lés és a nagy lép­tek­kel osz­tott (har­ma­dik fo­ko­za­tá­ban hú­zás­ra-to­lás­ra han­gos) hat­fo­ko­za­tú vál­tó mi­att az egész au­tó be­le­esik sa­ját tur­bó­lyu­ká­ba.

Cse­kély vi­gasz a ké­nyel­mes ve­ze­té­si hely­zet, az el­in­du­lást könnyí­tő vis­­sza­gu­ru­lás-gát­ló, a kom­for­tos ru­gó­zás­sal tár­su­ló ki­vá­ló út­fek­vés, a di­rekt és meg­le­he­tő­sen fi­nom kor­mány és fék. A Bravo a töb­bi mo­tor­ral sok­kal több örö­met sze­rez!

S. P.

Az Autó2 újság 2008/9. számából

Öröm, bánat

Öröm: Ki­dol­go­zás, ve­ze­té­si hely­zet, fel­füg­gesz­té­sek, kor­mány, fék.

Bánat: Hos­­szú iz­zí­tás, in­dí­tás utá­ni gyen­ge­ség, lom­ha el­in­du­lá­si haj­lam, har­ma­dik­ban „sí­ró” vál­tó

Az Autó2 újság 2008/9. számából

Műszaki adatok

Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 1598 cm3; tel­je­sít­mény: 120 LE/88 kW (4000/min); nyo­ma­ték: 300 Nm (1500/min); gyor­su­lás (0–100 km/h): 10,5 s; vég­se­bes­ség: 195 km/h; fo­gyasz­tás (vá­ros/vá­ro­son kí­vül/ve­gyes): 6,3/4,1/4,9 l/100 km; fel­füg­gesz­tés: elöl McPherson, há­tul hosszan­ti csa­tolt len­gő­ka­rok spi­rál­ru­gók­kal; négykeréktárcsafék; gu­mik 195/65 R15; hos­­szú­ság x szé­les­ség x ma­gas­ság: 434x179x150 cm; ten­gely­táv: 260 cm; cso­mag­tér: 400/1175 l.

Ára: 4 850 000 Ft

Az Autó2 újság 2008/9. számából

Comments

comments

Címkék: ,
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Első ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésébenElső ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésében

Rendhagyó közlekedési témájú konferencia és környezetbarát járműveket bemutató nyílt...

A Nokian Tyres Romániában kezdi meg az első zöldmezős, CO2-mentes gyárának építését

A finn abroncsgyártó vállalat Nagyváradon építi majd meg új...

Hangos Az Autó! – 7. rész

Az 7. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Legyen saját címoldala!

Lepje meg rokonait, barátait, üzletfeleit, vagy akár saját magát...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás