Újautó

2009. március 16. hétfő, 00:52

Összehasonlító teszt: Citroën C5 2.0 HDi Dynamique, Opel Insignia 2.0 CDTI Edition, Toyota Avensis 2.0 D-4D Sol - Lépcsőzők

A cé­ges és csa­lá­di autók ná­lunk fő­leg négy­aj­tó­sok, dí­zel­mo­tor­ral. Há­rom ka­rak­te­res pi­a­ci sze­rep­lőt ve­tet­tünk ös­­sze.

Képekben

A ta­valy év ele­jén ér­ke­zett C5 fel­füg­gesz­té­sé­vel, ho­mo­rú hát­só szél­vé­dő­jé­vel, az idén ja­nu­ár­ban de­bü­tált Insignia ku­pés te­tő­vo­na­lá­val, a nem­zet­kö­zi szín­re lé­pé­se után alig né­hány hét­tel ná­lunk is meg­je­lent Avensis pe­dig sok ap­ró fi­nom­sá­gá­val (töb­bek kö­zött az ös­­sze­ha­son­lí­tás­ban egye­dü­li­ként Euro5-ös mo­tor­já­val) tű­nik ki. A teszt­au­tók a nép­sze­rűbb lép­csős­há­tú ka­ros­­szé­ri­á­val és a ka­te­gó­ri­á­ban leg­ke­len­dőbb, 2,0 l-es turbódízelmotorral ér­kez­tek. Az Opelből létezik a próbált 160 lóerősnél 300 000 forinttal olcsóbb, s a vetélytársakhoz is közelebbi teljesítményű, 130 LE-s is, de ilyen tesztautót sajnos nem kaptunk.

A To­yo­ta göm­böly­ded szög­le­tes­ség­ből sar­kos­ra vál­tott, az Opel a spor­tos irányt tar­tot­ta jó öt­let­nek. Szin­te a Citroën for­ma­vi­lá­ga a leg­kon­zer­va­tí­vabb
 
A fran­ci­á­ba a leg­él­ve­ze­te­sebb pa­kol­ni, az Avensis nyí­lá­sa a leg­szű­kebb. Mind­há­rom­hoz el­kél a to­la­tó­ra­dar; a Citroën és az Opel fel­ár­ért ad­ja, a To­yo­ta Sol-felszereltségéhez vi­szont nem ren­del­he­tő
 
A kö­zép­ka­te­gó­ri­á­ból vá­lasz­tók ked­ve­lik a szedánformát. Csak az Opel kí­nál öt­aj­tóst, a kon­ku­ren­sek kom­bi­val pá­lyáz­nak a prak­ti­kus cso­mag­tar­tó­ra sza­va­zó ve­vők­re
    

  

Sok ke­ze­lő­gom­bot a fix kor­mány­kö­zép­re köl­töz­tet­tek, a kö­zép­kon­zol jól át­te­kint­he­tő. Kár, hogy a vész­vil­lo­gó kap­cso­lójá­ért a sofőr nyújtózkodni kényszerül
 
Jól lát­szik, hogy a mű­szer­fal szin­te kö­rül­bás­tyáz­za a so­főrt; hos­­szú lá­bú ve­ze­tők szűk­nek érez­he­tik a ka­bint. A ké­zi­fék elektromos, a váltó a tesztautóban kézikapcsolású volt, de a fotózott darabban automata
 
A na­rancs­sár­gás fé­nyű mű­sze­re­ket kön­­nyű le­ol­vas­ni, a kö­zép­kon­zol nem bos­­szant gomb­ren­ge­teg­gel. Az elekt­ro­mos ké­zi­fék kap­cso­ló­ját a gyújtáskapcsoló alá bújtatták
    

  

Nem for­máz­ták két­sze­mé­lyes­re a hát­só ülést, kö­zé­pen sem ké­nyel­met­len az uta­zás. Jó, hogy szin­te egy­sí­kú a pad­ló, kár az iz­zasz­tó szö­ve­tért és a szűk aj­tó­zse­be­kért
 
Csak át­la­gos a tér­kí­ná­lat, s a te­tő is me­re­de­ken zu­han, így 180 cm fe­let­ti uta­sok­nak már kö­zel le­het a pla­fon. A kar­dán­alag­út jó­ko­ra
 
Nem for­máz­ták két­sze­mé­lyes­re a hát­só ülést, kö­zé­pen sem ké­nyel­met­len az uta­zás. Jó, hogy szin­te egy­sí­kú a pad­ló, kár az iz­zasz­tó szö­ve­tért és a szűk aj­tó­zse­be­kért
    

  

Elő­redől a lap, és a tám­la is. Sok he­lyet vesz el a be­ló­gó zsa­nér bur­ko­la­ta. Az íves ab­la­kot a szél tisz­tít­ja
 
Sok­kal ügye­seb­ben ol­dot­ták meg a zsa­né­rok el­ve­ze­té­sét, mint a C5-ben. A nyí­lást le­szű­kí­tik a lám­pák, a hát­só ülé­sek lap­ja nem hajt­ha­tó elő­re
 
Vi­szony­lag ki­csi nyí­lás, sza­ba­don moz­gó, be­ló­gó zsa­né­rok. Ez a hár­mas leg­na­gyobb cso­mag­te­re
    

  

Jól el­szi­ge­tel­ték a két­li­te­rest, de alap­já­ra­ti re­zo­nan­ci­á­ja el­jut a kor­mány­ra. Az összevetésben ez fo­gyaszt­ja a leg­töb­bet
 
A két­li­te­res mo­tor több­fé­le tel­je­sít­mény­szint­tel ké­szül, e csa­pat­ban ez a leg­erő­sebb. 1500/perctől húz, hang­ja be­me­le­ge­dé­sig ki­csit ér­ces, de nem za­va­ró­an erős
 
A csa­pat leg­gyen­gébb­je, és egy­ben leg­ta­ka­ré­ko­sabb­ja is. A nyer­sen já­ró, de jól el­szi­ge­telt han­gú négy­hen­ge­res hi­deg­ben a töb­bi­ek­hez ké­pest hos­szas iz­zí­tást kér
    

Legmodernebb szerkezetű motorjával, legtisztább kipufogó gázaival viszonylag magas ára, szerény alapellátmánya és sűrű szervizperiódusa ellenére is nyert a mezőny legfrissebbje, a Toyota Avensis. Alig maradt le a legöregebb, a Citroën C5. A francia nem csak az extravagáns műszaki és formai megoldások kedvelőinek lehet csábító: utastere tágas, futóműve kényelmes. Szervizciklusa hosszú, alapfelszerelése bőséges. Pont­jai alap­ján há­tul­ra szo­rult, for­má­já­val még­is so­kak­nál be­fu­tó le­het a ku­pés te­tő­ívű, de for­ma­ter­vén túl egyéb ku­ri­ó­zu­mo­kat (elektromos állítású lengéscsillapítók, adaptív fényszóró, közlekedési táblákat felismerő rendszer) csak fel­ár­ért mé­rő Insignia.

Bővebben Az Autó 2009/3. számában olvashat a cikk témájáról!

Interaktív ponttáblázat

Töltse le interaktív ponttáblázatunkat!

Bővebben Az Autó 2009/3. számában olvashat a cikk témájáról!

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Első ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésébenElső ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésében

Rendhagyó közlekedési témájú konferencia és környezetbarát járműveket bemutató nyílt...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás