Bemutatók

2009. március 16. hétfő, 00:52

Bemutató: Toyota iQ - Hozzámondott érték

A To­yo­ta tör­pét épít, nin­csen iga­zán rend­kí­vü­li öt­le­te.

Bemutató

Nézze meg videón is!

A To­yo­ta több mint 10 éves ké­sés­sel ar­ra az út­ra lép, amit a smart már jól ki­ta­po­sott. Az új tör­pe, az iQ va­ló­já­ban egyet­len olyan öt­le­tet sem tud fel­mu­tat­ni, ami ko­ráb­ban a Smartot von­zó­vá tet­te. Az egye­dü­li új­don­ság cso­mag­tar­tó nél­kü­li, úgy­ne­ve­zett 3+1-es ka­ros­­szé­ri­á­ja, ami vagy négy sze­mély, vagy cse­kély cso­mag és há­rom sze­mély, il­let­ve több cso­mag és két sze­mély szál­lí­tá­sát te­szi le­he­tő­vé. En­nek eb­ben a vá­ro­si, út­fe­lü­let-fel­sza­ba­dí­tá­si ka­te­gó­ri­á­ban sem­mi ér­tel­me. (A for­ga­lom­szer­ve­zők ép­pen ab­ból in­dul­nak ki, hogy a vá­ro­s­ban az autók több­sé­gé­ben a ve­ze­tő egye­dül uta­zik.) Amíg a Smart for­ma­ter­vé­vel, Tridion biz­ton­sá­gi ka­ros­­szé­ri­á­já­val, Trust-kitörésgátlójával, pad­ló alat­ti há­rom­hen­ge­res tur­bó (ben­zin és dí­zel) mo­tor­ja­i­val, hat­fo­ko­za­tú fél­au­to­ma­ta és au­to­ma­ta vál­tó­já­val, kü­lön­le­ges ülés­épí­té­sé­vel, sa­ját­sá­gos mű­szer­fa­lá­val iga­zi öt­let­bör­ze volt, az iQ sem­mi ér­dem­le­ge­set nem tett a mű­faj fej­lesz­té­sé­re. A vá­sár­lót alig­ha ér­dek­lő, ha­já­nál elő­rán­ga­tott meg­ol­dá­sok­kal: pad­ló alá tett ben­zin­tank, kom­pakt szel­lő­ző­rend­szer, a kor­mány­mű hely­ze­te, pró­bál­ja ma­gá­ra fel­hív­ni a fi­gyel­met, meg a fő marketingelképzeléssel, ami­vel az iQ-t a pré­mi­um­osz­tály­ba so­rol­ja.

A Yarisnál 76,5 cm-rel rö­vi­debb, 3,0 cm-rel ala­cso­nyabb, és 1,5 cm-rel kes­ke­nyebb. Az in- ­tel­li­gens arc ké­- nyel­met csak két sze­mély­nek ad
 
A ke­mény mű­anyag­ok­ból fel­épí­tett mű­szer­fal a for­du­lat­szám­mé­rő­vel, a rá­dió csak a kor­mány­ról ke­zel­he­tő. Más ver­zi­ón sa­ját na­vi­gá­ció is van, ezen az előszériás da­ra­bon nem mű­kö­dött a nagy ki­jel­ző
 
Há­tul­ról egy­te­rű, kis hát­só aj­tó­val
    

A kis cso­mag­tar­tó­száj mö­gött rak­tér egy­ál­ta­lán nincs, csak két, szim­met­ri­ku­san le­hajt­ha­tó ülés­tám­la, eze­ket elő­re­hajt­va le­het a pak­kok­nak he­lyet te­rem­te­ni
 
A pré­mi­um­jel­le­get a hát­tám­lá­val egy­be­épí­tett fej­tám­lás ülé­sek bőr­kár­pit­ja is jel­zi
 
A kis há­rom­hen­ge­res ben­zin­mo­tor. Ké­zi és fo­ko­zat nél­kü­li au­to­ma­tá­val is rossz az el­in­du­lá­si haj­la­ma

Bővebben az Autó2 2008/10. számában olvashat a cikk témájáról!

Videó

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás