Bemutatók

2009. március 16. hétfő, 00:52

Bemutató: Porsche Cayman - Lépéskényszer

A leg­ki­sebb Por­sche­-ku­pé mo­tor­jai mos­tan­tól erő­seb­bek, de ta­ka­ré­ko­sab­bak.

Bemutató

Elöl az új lég­be­öm­lők és a mó­do­sí­tott fény­szó­rók azo­no­sít­ják a ko­ráb­bi­nál 6 mm-rel hos­­szabb Caymant. A lé­nyeg vál­to­zat­lan: a kö­zép­mo­tor jót tesz a tö­meg­el­osz­tás­nak és a hely­kí­ná­lat­nak, a hajtás természetesen a hátsó kerekeké. Elöl 150, há­tul az ab­lak­pere­mig 185, a te­tő­ig 260 l-es a cso­mag­tér

Kí­vül­ről alig vál­to­zott a vá­szon­te­tős Boxster alap­ja­in ál­ló ke­mény­te­tős. Az orr és a hát­só rész fi­no­man mó­do­sult, a fény­szó­ró­nak csak a bel­ső el­ren­de­zé­se új. A fel­ár­ért ka­nyar­kö­ve­tő bixenon fény­csó­va a köd­fényt is ki­vált­ja, így an­nak he­lyén mos­tan­tól LED-es nap­pa­li fény vi­lá­gít. Az át­raj­zolt hát­só lám­pák­ban a pi­ros fé­nyek mind LED-ek, csu­pán az irány­jel­ző és a to­la­tó­fény iz­zós.

Új a kö­zép­kon­zol, friss a klí­ma­ve­zér­lés, az infotainment érin­tő­kép­er­nyő­vel vagy be­széd­del ve­zé­rel­he­tő. A fel­áras dup­la­kup­lun­gos ro­bot­vál­tó a kor­mány­ról is kap­csol­ha­tó, a kézi­vál­tó­sok­nál a mű­szer­fa­lon meg­je­le­nik az aján­lott fo­ko­zat

Bent a kor­mány és a kö­zép­kon­zol friss. A hat irány­ban (elekt­ro­mo­san) ál­lít­ha­tó ülé­sek nem­csak fűt­he­tők, ha­nem akár szel­lőz­tet­he­tők is, meg­je­lent az USB- és az iPod-dokkoló, a mű­szer­fal­ra a Sports Chrono Package idő­mé­rő­je és a hoz­zá já­ró ver­seny­adat-rög­zí­tő szá­mí­tó­gép ke­rül­het. A na­vi­gá­ci­ós rend­szer im­már dol­goz­hat me­rev­le­mez­ről, a hang­ve­zér­lés pe­dig ta­ní­tás nél­kül is fel­is­me­ri az infotainment csak­nem ös­­szes me­nü­pont­ját.

A mo­to­rok to­vább­ra is mind hat­hen­ge­res ben­zi­nes boxerek. A be­lé­pő a ko­ráb­bi 2,7-es he­lyett 2,9-es, tel­je­sít­mé­nye így 20 ló­erő­vel nőtt (265 LE). Az S-ki­vi­tel vál­to­zat­la­nul 3,4 l-es, de egé­szen új, fu­ra­ta a 911-es­ 3,6-osé­val meg­egye­zik, a ko­ráb­bi­nál 25 LE-vel erő­sebb, (320 LE). A ke­nés mind­ket­tő­ben szá­raz­kar­te­res,

A lök­há­rí­tó és a lám­pa há­tul is friss, na­gyob­bak a vis­­sza­pil­lan­tók, a fel­nik a ko­ráb­bi­ak­nál 0,5 col­lal szé­le­seb­bek, át­mé­rő­jük alap­eset­ben 17, a Cayman S-nél 18 col

új­don­ság az elekt­ro­ni­ku­san ve­zé­relt olaj­szi­vat­­tyú. Mind­két mo­tor tel­je­sen alu­mí­ni­um­épí­té­sű, hen­ge­ren­kén­ti négy­sze­le­pes, vál­to­zó ve­zér­lé­sű, szí­vó­cső­hos­­szuk két­fá­zi­sú (Vario Cam Plus). A 3,4-es köz­vet­len be­fecs­ken­de­zé­ses. A 120 baros be­fecs­ken­de­zé­si nyo­más­sal nőtt a komp­res­­szió is, a ko­ráb­bi 3,4-es­nél a mos­ta­ni 16 szá­za­lék­kal ki­sebb fo­gyasz­tá­sú, gyá­ri ér­ték sze­rin­ti át­la­ga 9,2 l/100 km. A 2,9-es az elő­ző­nél 11 szá­za­lék­kal ta­ka­ré­ko­sabb, (8,9 l/100 km). Ezek az ér­té­kek az új, hét­fo­ko­za­tú, dup­la­kup­lun­gos (PDK) robotizált vál­tó­val ér­vé­nye­sek, alap­áron szin­tén friss, hat­fo­ko­za­tú kéziváltók jár­nak. Nem csak a fo­gyasz­tás, a me­net­di­na­mi­ka is jobb az au­to­ma­tá­val. A szá­zas sprin­tet mind­két mo­tor 0,1 má­sod­perc­cel gyor­sab­ban hoz­za em­be­ri be­avat­ko­zás nél­kül. A Sport Chrono Package Plus­­szal já­ró rajt­au­to­ma­ti­ka újabb 0,2 má­sod­per­ces előnyt je­lent, így a Cayman S lé­lek­ta­ni ha­tárt tör át: 4,9 má­sod­perc alatt ér ál­lás­ból 100 km/órá­ra.

Bővebben az Autó2 2009/1. számában olvashat a cikk témájáról!

Műszaki adatok

Műszaki adatok

 

Cayman

Cayman S

 

2.9

3.4

Hengerszám/szelepszám

6/24

Hengerűrtartalom [cm3]

2893

3436

Furat x löket [mm]

89,0×77,5

97,0×77,5

Kompresszió

11,5:1

12,5:1

Teljesítmény [LE/kW(1/min)]

265/195(7200)

320/235(7200)

Nyomaték [Nm(1/min)]

300(4400-6000)

370(4750)

Váltó

6 fokozatú kézi / hétfokozatú robotizált

Hosszúság x szélesség x magasság [mm]

4347x1801x1304

Tengelytáv (mm)

2415

Futómű (elöl/hátul)

McPherson/multilink

Fékek (elöl/hátul)

Belső hűtésű tárcsa, ESP

Csomagtér [l]

150+185-260

Fogyasztás – város/városon kívül/vegyes [l/100 km]

13,6/6,8/9,2 (13,3/6,5/8,9)*

14,1/7,0/9,6 (13,9/6,5/9,2)*

CO2 [g/km]

221 (214)*

230 (221)*

Saját tömeg [kg]

1330

1350

Megengedett össztömeg [kg]

1635

1645

Gyorsulás (0-100 km/h) [s]

5,8 (5,7**)*

5,2 (5,1**)*

Végsebesség [km/h]

265 (263)*

277 (275)*

*Zárójelben a robotizált váltós kivitel adatai

**Rajtautomatikával 0,2 másodperccel kevesebb

Bővebben az Autó2 2009/1. számában olvashat a cikk témájáról!

Fotógaléria

A Porsche Cayman gyári fotói

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Első ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésébenElső ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésében

Rendhagyó közlekedési témájú konferencia és környezetbarát járműveket bemutató nyílt...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás