Bemutatók

2009. március 16. hétfő, 00:52

Bemutató: Mercedes-Benz CLC - Profiltisztítás

A 2001-ben be­mu­ta­tott C Sportcoupé az új C-osztályos li­mu­zin ru­há­já­ba öl­tö­zött.

Az orr az új C-é, a hű­tő­maszk nagy csil­la­ga va­la­men­­nyi ki­vi­tel­hez jár, a köd­fé­nyek­kel vi­lá­gí­tó ka­nyar­fény is alap­áras

A lé­nyeg vál­to­zat­lan, a név új: CLC. Az új­don­ság mű­sza­ki­lag a ko­ráb­bi ku­pé­ra épül, lé­nye­gé­ben a tel­jes ka­ros­­szé­ria a ré­gi, mind­ös­­sze az ele­jét és a há­tul­ját iga­zí­tot­ták for­má­ra. Így hossza 10,5 cen­ti­vel nőtt, de töb­bi mé­re­te vál­to­zat­lan, s fu­tó­mű­ve (elöl McPherson, há­tul ol­da­lan­kén­ti több len­gő­ka­ros, multilink) is csak fi­nom­han­go­lá­son esett át.

A mű­szer­fal a ré­gi C-ből va­ló, a há­rom­kül­lős kor­mány új. A fel­áras Sports package-hez spor­tos raj­zo­la­tú mű­sze­rek is jár­nak

A vis­­sza­fo­gott újí­tá­sok el­le­né­re a CLC-ben ál­lí­tó­lag 1100 al­kat­rész új, így let­tek jobb ol­dal­tar­tá­sú­ak az ülé­sek, há­rom­kül­lős a kor­mány, na­gyob­bak a kül­ső tük­rök, és fris­seb­bek, oko­sab­bak a gyá­ri hi­fik. A mű­szer­fal lé­nye­gé­ben vál­to­zat­lan, az­az a CLC a le­kö­szö­nő és nem az új C-osztály pult­ját hord­ja, bár a rész­le­tek fi­no­mod­tak. A csu­pa hen­ge­ren­kén­ti négy­sze­le­pes­ből ál­ló mo­tor­kí­ná­lat hat­ta­gú, két, alap­áron ré­szecs­ke­szű­rős turbódízel, négy ben­zi­nes, négy négy­hen­ge­res és két, szí­vó- és ki­pu­fo­gó­ol­da­lán is vál­to­zó vezér­lé­sű V6. A vál­tók alap­eset-ben mind­hez hat­fo­ko­za­tú kézik, a négy­hen­ge­re­sek­hez öt-, a V6-osokhoz hét­fo­ko­za­tú boly­gó­mű­ves au­to­ma­ta vá­laszt­ha­tó. A mo­tor­sor egyet­len lé­nye­ges új­don­sá­ga a már­ka több au­tó­ját már rég­óta haj­tó, (a ko­ráb­bi 163 he­lyett im­már 184 ló­erős) komp­res­­szo­ros 1,8-as, négy­hen­ge­res ben­zi­nes. Va­la­men­­nyi CLC-hez alap­áron jár a hat lég­zsák, a kitörésgátló, a köd­fé­nyek­kel ope­rá­ló ka­nyar­lám­pa, az osz­tot­tan dönt­he­tő hát­só tám­la, az au­to­ma­ta légkondi és a hát­só övek fe­szí­tő­je, erő­ha­tá­ro­ló­ja is.

Há­tul újak a lám­pák, de a hát­fal leme­ze a ré­gi

A hosz­­szú ext­ra­lis­tán a ha­gyo­má­nyos té­te­lek mel­lett új­don­ság a DVD és me­rev­le­mez ala­pú na­vi­gá­ció és a vál­to­zó át­té­te­lű, hid­ra­u­li­kus, se­bes­ség­füg­gő rá­se­gí­té­sű szer­vo­kor­mány. Utób­bi kü­lön­le­ges­sé­ge, hogy fo­gas­léc­ének fog­sű­rű­sé­ge vál­to­zó, így kö­zé­pál­lás­ban pon­to­sabb, köz­vet­le­nebb, kis se­bes­sé­gű ma­nő­ve­rek­nél na­gyobb át­té­te­lű a kor­mány­zás. A Direct-steer el­ne­ve­zé­sű szer­ke­zet alap­áras a CLC-hez új­don­ság­ként kí­nált (bőr­bel­sős, lát­vá­nyo­sabb lám­pák­kal, 18 co­los alufelnikkel, az au­to­ma­ta­ vál­tók­hoz kor­mány­kap­cso­ló bil­len­tyűk­kel és pe­pi­ta ­min­tás mű­sze­rek­kel fel­sze­relt) Sports package-hoz.

Az új CLC már itt­hon is el­ér­he­tő, alap­ára 6 990 000 Ft (CLC 180 Kompressor).

-szg-

Az Autó2 újság 2008/6. számában megjelent cikk rövidített változata

Comments

comments

nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Első ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésébenElső ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésében

Rendhagyó közlekedési témájú konferencia és környezetbarát járműveket bemutató nyílt...

A Nokian Tyres Romániában kezdi meg az első zöldmezős, CO2-mentes gyárának építését

A finn abroncsgyártó vállalat Nagyváradon építi majd meg új...

Hangos Az Autó! – 7. rész

Az 7. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Legyen saját címoldala!

Lepje meg rokonait, barátait, üzletfeleit, vagy akár saját magát...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás