Bemutatók

2009. március 16. hétfő, 00:52

Bemutató: Ford Ka - Járt úton

A má­so­dik ge­ne­rá­ciós Kát szin­te csak a ne­ve kö­ti előd­jé­hez, mű­sza­ki alap­jai még­is is­me­rő­sek: a Fi­at 500-ból va­lók.

A Fi­at-ro­kon­ság fel­is­mer­he­tet­len, elöl­ről a Ka na­gyon ha­son­lít az új Fi­es­tá­ra

Az el­ső ge­ne­rá­ci­ó­ból csak­nem 1,5 mil­lió fo­gyott, har­ma­dát Ang­li­á­ban ad­ták el. Az ős ne­vén kí­vül csak há­rom­aj­tós­sá­gát örö­kí­tet­te át, a mű­sza­ki töl­tet a 2008-as Év Au­tó­já­tól, a Fi­at 500-tól va­ló. A Ford nem csak a pad­ló­le­mezt és a fu­tó­mű­vet vá­sá­rol­ta meg, a gyár­tást is a Fi­at len­gyel­or­szá­gi gyárá­ba te­le­pí­tet­te.

A 3,62 m-es hossz az elő­dé, az 1,66 m-es szé­les­ség 2 cen­ti­vel több, de leg­in­kább a ma­gas­ság nőtt, pon­to­san 9,5 cm-t (1510 mm). A ten­gely­táv 14,5 cen­tit rö­vi­dült, most 2,3 m. A gyá­ri­ak sze­rint er­re nem csupán a Fi­at 500 (az­az a Pan­da) pad­ló­le­me­zé­nek át­vé­te­le mi­att volt szük­ség, a mai biz­ton­sá­gi el­vá­rá­sok na­gyobb túl­nyú­lá­so­kat kí­ván­nak. Így nőtt a cso­mag­tér is, a 224–700 l-es üreg alap­hely­zet­ében 39 l-rel öb­lö­sebb a ko­ráb­bi­nál. Ér­de­kes, hogy míg a Fi­at 500 öt EuroNCAP-csillagot tud­hat ma­gá­é­nak, a Kától csu­pán né­gyet vár­nak, mert a Fi­at­nál alap­tar­to­zék ol­dal- és füg­göny­lég­zsá­kot itt csak fel­ár­ért ad­ják, a ve­ze­tő tér­dét óvó pe­dig ki­ma­radt.

A mű­szer­fal egé­sze ke­mény mű­anyag, vi­szont akár többtó­nu­sú, rá­né­zés­re na­gyon igé­nyes plasz­tik­ból fel­épí­tett: kö­zép­kon­zol­ja az erő­sebb, Titanium-felszereltségnél fé­mes, a spe­ci­á­lis szé­ri­ák­nál szí­nes be­té­te­ket hord, s az aj­tók­ra is több­fé­le mű­anyag kér­he­tő. Ap­ró tex­til­folt csak a kö­nyök­lő­re jár, a szé­les és mély aj­tó­zse­bek egy­li­te­res pa­lac­ko­kat is kön­­nye­dén el­nyel­nek. Az ülé­sek vá­za fel­is­mer­he­tő­en Fi­at, a hát­ra­ju­tás az elő­re­sik­ló, me­mó­ri­ás ülé­sek­kel vi­szony­lag kön­­nyű, de ott, a ku­pés te­tő­ív mi­att 180 cen­tis ma­gas­ság fe­lett már ke­vés a fej­tér. A mo­tor­pa­let­ta fordos el­ne­ve­zé­sek­kel ugyan, de egy-egy Fi­at-erő­for­rás­ból áll.

A kö­zép­kon­zol­ra emelt vál­tó­kar prak­ti­kus, a szin­tén oda épí­tett ab­lak­eme­lő kap­cso­lók ke­vés­bé. A kesz­tyű­tar­tó mély, még­is sok he­lyet hagy az utas lá­bá­nak
 
A cso­mag­tér a ko­ráb­bi­nál 39 l-rel na­gyobb, a hát­só ülés­tám­la az alap­ki­vi­tel­ben egy­ben dönt­he­tő
 
A hossz a ré­gi Káéval meg­egye­zik, a ten­gely­táv rö­vi­debb, de a ke­re­kek most is szin­te a sar­kok­ban van­nak
    

További fotók!

Bővebben az Autó2 2008/12. számában olvashat a cikk témájáról!

Comments

comments

Címkék: ,
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Szabályok, amikkel érdemes tisztában lenned ha autópályát használsz

Bár a legtöbben nagyjából tisztában vagyunk az autópályán való...

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás