Bemutatók

2009. március 16. hétfő, 00:52

Bemutató: Citroën C3 Picasso - BoBóknak és Móknak

A Citroën több­cé­lú­ja a kis­ka­te­gó­ria új lehe­tő­sé­ge­it ke­re­si.

A Pi­cas­so-so­ro­zat leg­ki­sebb­jét a cég for­ma­ter­ve­ző­je, Fred Duvernier ve­tet­te pa­pír­ra

El­adá­sa­i­val Eu­ró­pa leg­si­ke­re­sebb egyterűgyártója, a Citroën most a kis­au­tók kö­zé is be­gu­rul. A 2007-ig 300 000-es el­adás­sal büsz­kél­ke­dő, si­ke­res Pi­cas­so-so­ro­za­tot eresz­ti le a kis­ka­te­gó­ri­á­ba, ahol az Opel Meriva az ural­ko­dó. A had­mű­ve­let­hez ki­dol­go­zott stra­té­gia sze­rint vé­ge an­nak az idő­nek, ami­kor a tel­je­sít­mény a meg­ha­tá­ro­zó, az em­be­rek má­ra az au­tót az ön­ki­fe­je­zés

A kü­lön­le­ges meg­je­le­nés há­tul is foly­ta­tó­dik, az egész ka­ros­­szé­ria acél, tö­me­ge 1259 kg

esz­kö­zé­nek te­kin­tik, a meg­je­le­nés és a hasz­nál­ha­tó­ság kap át­lag fe­let­ti je­len­tő­sé­get. A Citroën azt mond­ja, hogy a vá­sár­lók alap­ve­tő­en két cso­port­ba so­rol­ha­tók, a BoBók (Bourgeoise-ák – pol­gá­rok – és Bo­hé­mek), il­let­ve a MoMók (Mobilisok és M orálisok) kö­zé. Hogy ért­sük a dol­got: az el­sők a gaz­dag te­he­tős le­zse­rek, és itt van­nak még a le­zser mo­der­nek is, le­he­tő­leg olyan au­tót kell csi­nál­ni, ami­lyet mind­két cso­port szí­ve­sen meg­ve­sz. Ezt a né­ze­tet az­zal is kom­bi­nál­ják, hogy a vágy ti­tok­za­tos tár­gyá­nak funk­ci­o­ná­lis­nak és esz­té­ti­ka­i­lag be­te­ge­sen von­zó­nak kell len­nie, az iPhone-hoz ha­son­ló­an. A C3 Pi­cas­so ezt az irány­vo­na­lat kö­ve­ti.

A két szín­ár­nya­la­tú bel­ső a C4 foly­ta­tá­sa más tá­la­lás­ban. A vé­kony el­ső osz­lop pa­no­rá­maki­lá­tást nyit
 
Ma­gas az ülés, sík a pad­ló, a hát­só he­lyek fe­len­ként 15-15 cm-t to­lo­gat­ha­tók
 
A ka­te­gó­ria­csúcs rak­tér a sok­ol­da­lú ülés­moz­ga­tást, a do­boz­for­mát és a ma­gas te­tő ad­ta tá­gas­sá­got ka­ma­toz­tat­ja

Bővebben az Autó2 2008/10. számában olvashat a cikk témájáról!

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Első ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésébenElső ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésében

Rendhagyó közlekedési témájú konferencia és környezetbarát járműveket bemutató nyílt...

A Nokian Tyres Romániában kezdi meg az első zöldmezős, CO2-mentes gyárának építését

A finn abroncsgyártó vállalat Nagyváradon építi majd meg új...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás