Aktuális

2009. március 16. hétfő, 00:52

Árverseny: BMW 318d és Mercedes-Benz C 200 CDI - Feljebb

A 3-as BMW és a C Mer­ce­des ko­moly presz­tí­zsű kö­zép­kate­gó­ri­á­sok, itt­hon kü­lö­nö­sen dí­zel­lel nép­sze­rű­ek.

A BMW-hez fel­ár nél­kül ad­ják a ri­asz­tót

A BMW az ol­csóbb: a 2,0 li­te­res turbódízel gyen­gébb (143 LE) ki­vi­te­lé­vel az alapfelszereltségű négy­aj­tós 3-as 7 795 000 fo­rin­tért vi­he­tő ha­za. A 2,1-es gáz­ola­jos alap­vál­to­za­tá­val (136 LE) fel­sze­relt Classic-kivitelű C-osztály en­nél közel 800 000-rel drá­gább, 8 590 000-be ke­rül.

A bő­sé­ges alap­fel­sze­re­lés fon­to­sabb kö­zös ele­mei: elekt­ro­mos tü­kör­ál­lí­tás, négy elekt­ro­mos ab­lak­eme­lő, táv­irá­nyí­tós köz­pon­ti zár, elekt­ro­ni­kus fékerőelosztó, ál­lít­ha­tó ma­gas­sá­gú el­ső ülé­sek, lég­kon­di­ci­o­ná­ló, Isofix-gyerekülésrögzítő pon­tok, két irány­ban ál­lít­ha­tó szer­vo­kor­mány, kitörésgátló, hat lég­zsák, fe­dél­ze­ti szá­mí­tó­gép, CD-s rá­dió, hat­fo­ko­za­tú kéziváltó.

Ez lé­nye­gé­ben a BMW alap­lis­tája – mind­ös­­sze a gyá­ri ri­asz­tót te­szi hoz­zá fontosabb alap­áras több­let­ként –, a Mer­ce­des azon­ban to­vább megy: légkondija két­zó­nás és au­to­ma­ta, kor­má­nya multifunkciós, el­ső ülé­sei­nek állítása részben elekt­ro­mos, van ve­ze­tői térd­lég­zsák­ja, köd­fény­szórói és alufelnikészlete is, de a ri­asz­tója fel­áras. A ti­pi­kus vá­sár­lók leg­gyak­rab­ban me­tál­fé­nye­zést, kön­­nyű­fém ke­rék­tár­csá­kat, au­to­ma­ta lég­kon­di­ci­o­ná­lót, el­ső ülés­fű­tést, aszim­met­ri­kus hát­só tám­la­dön­tést, bőr­hu­za­tú, multifunkciós kor­mányt, bőr ülő­gar­ni­tú­rát, xe­non fény­szó­ró­kat, eső­ér­zé­ke­lőt, to­la­tó­ra­dart, tempomatot, gyá­ri ri­asz­tó­rend­szert, köd­fény­szó­ró­kat és el­ső elekt­ro­mos ülés­ál­lí­tást ren­del­nek au­tó­ik­hoz.

A Mer­ce­des­ben alap­áras a ve­ze­tői térd­lég­zsák

A BMW-hez a tételes listáról válogatva 203 700 fo­rint a me­tál­fes­tés, 481 600 a leg­ol­csóbb bőr­gar­ni­tú­ra, 174 600 az alap alufelnikészlet, 330 700 az el­ső elekt­ro­mos ülés­moz­ga­tás, 97 900 az el­ső ülés­fű­tés, 203 700 az au­to­ma­ta klí­ma, 124 400 az osz­tott hát­só tám­la, 31 800 az eső­ér­zé­ke­lő (az au­to­ma­ta vi­lá­gí­tás­kap­cso­lás­sal együtt), 68 800 a tempomat, 50 300 a bőr­kor­mány, 39 700-ba ke­rül­nek a kor­mány­kül­lők gomb­jai, 55 600 a ködfényszórópár, 169 300 a xenonvilágítás és 111 100 a to­la­tó­ra­dar. A bő­sé­ge­sen fel­sze­relt 318d vég­ára így: 9 938 200 Ft. A gyári extracsomagok közül válogatva, néhány listán kívüli „kéretlen” kiegészítővel, a végösszeg 127 100 forinttal alacsonyabb lehet.

A Mer­ce­des­hez 235 200 fo­rint a me­tál­szín, 133 200 a bőrhatású kárpit (valódi bőr a Classic szinthez nem kapható), 219 600 a parkolóradar, 128 400 a jobb el­ső ülés elekt­ro­mos ál­lí­tá­sa, 242 400 az elekt­ro­mo­san sza­bá­lyoz­ha­tó ve­ze­tő­ülés (a mo­to­ros ál­lí­tá­sú kor­mány­osz­lop­pal együtt), 62 400 a bőr­kor­mány, 31 200 az eső­ér­zé­ke­lő, 126 000 a gyá­ri ri­asz­tó, 265 200 a xe­non fény­szó­ró, 98 400 az ülés­fű­tés, 82 800 az aszim­met­ri­kus hát­só tám­la­dön­tés, 57 600 a tempomat. A min­den kívánságextrával fel­sze­relt C 200 CDI így 10 272 400 fo­rin­tért gu­rít­ha­tó haza.

A hasz­ná­lat költ­sé­ge­it (5 év, 100 000 km) a gyá­ri át­lag­fo­gyasz­tá­sok­kal, a kö­te­le­ző szer­vi­zek dí­jai­val és a lap­zár­ta­kor ér­vé­nyes gáz­olaj­árak­kal szá­mol­va a BMW hajt­ha­tó ol­csób­ban: ki­lo­mé­ter­költ­sé­ge 16,7 Ft/km. A Mer­ce­des ha­son­ló mu­ta­tó­ja 19,2 Ft/km.

Szécsényi Gá­bor

Az Autó2 újság 2008/4. számából

Comments

comments

Címkék: ,
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás