Aktuális

2009. március 16. hétfő, 00:52

Ár­ver­seny: Fi­at 500 1.2 Pop és Nis­san Micra 1.2 Visia - Visszaható

A retrovonalú 500-as iga­zi for­ma-kon­ku­ren­se a las­san ki­fu­tó Nis­san Micra.

A Fi­at 500-as­ban alap­áras a ve­ze­tői térd­lég­zsák

A Nis­san jó­val ol­csóbb. Az alapfelszereltségű, há­rom­aj­tós 1,2-es (65 LE) Visia Micráért 2 499 000 fo­rin­tot kér az im­por­tőr, az 500-as Fi­at be­lé­pő, Pop-ki­vi­te­le az 1,2 li­te­res alap­mo­tor­ral (69 LE) en­nél bő 350 000-rel drá­gább: 2 850 500 fo­rint­ba ke­rül.

Az alap­fel­sze­re­lés lé­nye­ges kö­zös ele­mei: ve­ze­tő- és utasoldali lég­zsák, blok­ko­lás­gát­ló, elekt­ro­ni­kus fékerőelosztó, Isofix-gyerekülésrögzítő pon­tok, ma­gas­ság­ál­lí­tós szer­vo­kor­mány, el­ső elekt­ro­mos ab­lak­eme­lők, és táv­irá­nyí­tós köz­pon­ti zár.

A Micrához lé­nye­gé­ben en­­nyi (és még öt állítható fejtámla, valamint egyben dönthető hátsó ülés) jár, de a Fi­at to­vábbmegy. Alap­fel­sze­re­lés ben­ne az osz­tott hát­só tám­la­dön­tés, az elekt­ro­mos tü­kör­ál­lí­tás, a két el­ső ol­dal­lég­zsák, a ve­ze­tői térd­lég­zsák, a gyá­ri CD-s rá­dió, a fe­dél­ze­ti szá­mí­tó­gép és a függönylégzsákpár is, bár fejtámasza csak négy van.

A Micrához csak ke­vés ext­ra kap- ­ha­tó kü­lön, a tel­jes fel­sze­relt­ség­hez fel­jebb kell lép­ni az ár­lis­tán

A két stílusmini vá­sár­lói leg­gyak­rab­ban me­tál­fé­nye­zést, lég­kon­di­ci­o­ná­lót, elekt­ro­mos ál­lí­tá­sú kül­ső vis­­sza­pil­lan­tó­kat, CD-s rá­di­ót, osz­tot­tan dönt­he­tő hát­só tám­lát, el­ső ol­dal­lég­zsá­ko­kat és fe­dél­ze­ti szá­mí­tó­gé­pet ren­del­nek autóik­hoz.

A Visia Micrához kü­lön csak ma­nu­á­lis légkondi és CD-s rá- ­dió ren­del­he­tő egy cso­mag­ban, 200 000 fo­rin­tért (lap­zár­tánk ide­jén e két té­tel a kész­let ere­jé­ig ép­pen in­gye­nes, ak­ci­ós aján­dék), a me­tál­fé­nye­zés fel­ára 83 000 Ft. A min­den kívánságextrára vá­gyó ve­vő­nek így fel­jebb kell lép­nie a kö­vet­ke­ző, 2 929 000 fo­rin­tos alap­árú Acenta-szintre. Eh­hez a 65 lo­vas alap­mo­tor már nem el­ér­he­tő, az 1,2-es 80 ló­erős kivi­te­le a mi­ni­mum. Az Acentához a me­tál­fény ki­vé­te­lé­vel a tel­jes kí­ván­ság­sor alap­áron jár, sőt hát­só ülés­so­ra to­lo­gat­ha­tó, ve­ze­tő­ülé­se de­rék­tá­ma­szos, ma­gas­ság­ál­lí­tós, és van­nak el­ső köd­lám­pái is. A me­tál­színt is meg­ren­del­ve a kívánság-Micra vég­ára: 3 012 000 Ft.

A hos­­szú és té­te­les ext­ra­lis­tá­ról öl­töz­tet­he­tő Fi­at­ból csak a 80 000 fo­rin­tos ext­ra fé­nye­zés és a 200 000-res ma­nu­á­lis klí­ma hi­ány­zik, eze­ket is meg­vá­sá­rol­va 3 130 500 fo­rin­tért gör­dít­he­tő ha­za az 1,2-es 500-as.

A két kis­au­tó hasz­ná­la­tá­nak költ­sé­ge­it öt­éves 100 000 ki­lo­mé­te­res fu­tás­ban ös­­sze­vet­ve (csak a kö­te­le­ző szer­vi­zek­kel és a gyá­ri át­lag­fo­gyasz­tás­sal szá­mol­va) a Fi­at hajtható ol­csób­ban, ki­lo­mé­ter­költ­sé­ge 17,2 Ft/km, a Nis­sa­né 19,5 Ft/km.

SZG

Az Autó2 újság 2008/6. számában megjelent cikk rövidített változata

Comments

comments

Címkék: ,
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Első ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésébenElső ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésében

Rendhagyó közlekedési témájú konferencia és környezetbarát járműveket bemutató nyílt...

A Nokian Tyres Romániában kezdi meg az első zöldmezős, CO2-mentes gyárának építését

A finn abroncsgyártó vállalat Nagyváradon építi majd meg új...

Hangos Az Autó! – 7. rész

Az 7. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Legyen saját címoldala!

Lepje meg rokonait, barátait, üzletfeleit, vagy akár saját magát...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás