Újautó

2010. december 31. péntek, 03:17

Teszt: Hyundai ix20 Life AC - Euroirány

Az ix20 a ná­lunk alig is­mert Matrix utód­ja, a Hyundai el­ső iga­zi al­só­kö­zép-egy­te­rű­je.

Az A-osz­lo­pot ab­lak­kal osz­tot­ták ket­té, de bi­zo­nyos köz­le­ke­dé­si hely­ze­tek­ben így is aka­dá­lyoz­za a ki­lá­tást. A ka­ros­­szé­ria il­lesz­té­si hé­zag­jai egyen­le­te­sen kes­ke­nyek.

A Hyundai–Kia óri­ás­vál­la­lat úgy dön­tött, előbb a Kia ruk­kol ki az új kom­pakt egy­te­rűvel. Az eu­ró­pai ter­ve­zé­sű és cseh gyár­tá­sú Vengával kö­zös so­ro­kon ké­szül a műsza­ki­lag ve­le azo­nos, de meg­je­le­né­sé­ben ügye­sen tá­vol tar­tott ix20.

A Kia be­ve­ze­té­se óta el­telt an­­nyi idő, hogy a pi­ac most a Hyundaira fi­gyel­hes­sen. Az orr (fény­szó­rók, mo­tor­ház­te­tő, hűtő­maszk és lök­há­rí­tó), a hát­fal (lám­pák, hát­só aj­tó, lök­há­rí­tó), a kül­ső tük­rök és az ol­dal­aj­tók al­ján vé­gig­fu­tó él lett más, a Hyundai mos­ta­ni for­ma­vi­lá­gá­ba il­lő.

Mé­re­te­i­vel a kis- és az al­só-kö­zép­ka­te­gó­ri­ás egy­te­rűek kö­zé il­lesz­ke­dik (4100x1765x1600 mm). A töm­zsi orr után ma­gas­ra emel­ke­dő szél­vé­dő és szé­les­re tá­ru­ló ajtópár kö­vet­ke­zik, az alap­áron 15 co­los ke­re­kek fur­csán ki­csi­nek tűn­nek a ke­rék­já­ra­tok­ban. Az utas­tér­ben át­raj­zol­ták az aj­tó­bur­ko­la­to­kat és a műszer­fa­lat, a kö­zép­kon­zol­lal együtt.

A Life AC alap­vál­to­zat­ban az 1,4-es ben­zi­nes­hez ké­pest félmillióval ke­rül töb­be a szin­tén 1,4-es dí­zel­mo­tor

Az ös­­sze­sze­re­lé­si mi­nő­ség ki­áll min­den kri­ti­kát, me­net köz­ben, még rossz uta­kon sem zö­rög sem­mi. A so­főrt két ke­rek, ana­lóg fő­mű­szer és két osz­lo­pos di­gi­tá­lis ki­jel­ző (ben­zin­szint- és vízhőfokmérő) tá­jé­koz­tat­ja.

A má­so­dik sor már alap­ki­vi­tel­ben több egyterűs meg­ol­dást tar­to­gat. Vé­gig sík a pad­ló, hat láb­fej ké­nyel­me­sen el­fér egy­más mel­lett. A há­rom­sze­mé­lyes­re fa­ra­gott ülés 1/3-2/3 arány­ban osz­tott, a ré­szek kü­lön-kü­lön sí­ne­ken to­lo­gat­ha­tók, a tám­lák több po­zí­ci­ó­ban rög­zít­he­tők.

A Vengából és a kon­szern más au­tó­i­ból is is­me­rős 1,4-es Euro5-össégét meg­ha­zud­to­ló­an már alap­já­rat­tól len­dü­le­te­sen moz­dít­ja meg az au­tót, 1500/perctől nyu­god­tan ter­hel­he­tő, 2500-tól jön meg az ere­je. A kis mo­tor so­sem te­szi ra­ké­tá­vá az üre­sen is 1178 ki­lós ix20-ast, de aki nem akar a lám­pás gyor­su­lá­sok baj­no­ka len­ni, és el­fo­gad­ja, hogy tel­jes ter­he­lés­sel ala­po­san vis­­sza­esik a di­na­mi­ka, elé­ge­dett lesz ve­le.

Az Autó 2010/11. számából

Comments

comments

Címkék: ,
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Szeretne egy Suzukit? Tőlünk megkaphatja!

Válaszoljon kérdéseinkre és két Suzuki Jimny közül Öné lehet...

Új Iveco Daily

Új motor és vezetéstámogató rendszer hét funkcióval

Autobest 2020 – itt vannak a döntősök!

Az Autobest 31 tagú összeurópai zsűrije a Frankfurti Autószalonon...

Csillapítás, okosan!

Bánjunk úgy a lengéscsillapítóval, mint a hímes tojással!

Renault Master Red Edition

A 9 év után megújult kishaszongépjármű hatféle duplaturbós motorral...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás