Jogi tanácsok

2009. március 16. hétfő, 02:37

Ténykérdések: az Autó2 segít - Volt casco, nincs casco

Olvasónk balesete után tudta meg, hogy casco biztosítása alapján nem remélhet kárpótlást, az ugyanis megszűnt. A csekkeket viszont befizette.

Esetleírás

Ténykérdések: az Autó2 segít

A történet persze nem ennyire egyszerű. De beszéljen olvasónk levele.
„2004 márciusában kisebb balesetet szenvedtünk négyéves, hitelre vásárolt gépkocsinkkal. Mivel kötelező volt számunkra casco kötése a hitel miatt, meg is kerestük a biztosítót, hogy rendezzük a kárt. Meglepetésünkre azt a felvilágosítást kaptuk, hogy casco szerződésünk a díj nemfizetése miatt 2003 októberében megszűnt. Ezen elcsodálkozva megkerestük a biztosítási alkuszcéget, amely a casco-ügyeinket intézi. A hitelszerződésben a hitelt nyújtó K&H kötötte ki, hogy a cascót kizárólag a CLB biztosítási alkuszon keresztül köthetjük. Közben utánanéztünk a csekkjeinknek, hogy mikor és hogyan is történtek a díjbefizetések. Észleltük, hogy 2003 negyedik negyedévét 2004. január 14-én fizettük be, 2004 első negyedévét pedig 2004. január 16-án. Azóta nem kaptunk értesítést a CLB-től, hogy nekünk a biztosító megszüntette volna a biztosításunkat, mert késve fizettünk. Egy dolgot kaptunk a CLB részéről, ez pedig a 2004. második negyedévi csekk, amely március közepén érkezett.

A CLB ügyfélszolgálata közölte velünk, hogy valóban megszűnt a biztosításunk díjnemfizetés miatt. Kérdésünkre, hogy akkor miért nem értesítettek minket, miért nem utalták vissza a befizetett összeget, és miért küldték részünkre továbbra is a casco-csekket, abban a hitben hagyva minket, hogy létező casco-szerződésünk van, nem adtak kielégítő választ. A sorozatos telefonálások alkalmával a CLB két biztosítási ügyintézője azt az információt közölte velünk: a biztosító őket 2004. január első felében értesítette, hogy biztosításunk megszűnt. A CLB ügyfélszolgálatának vezetője az ügyvédükkel való megbeszélésük után úgy informált minket, hogy ők a mai napig hivatalos értesítést nem kaptak a biztosítótól a biztosítás megszűnéséről. (Ezt kétkedéssel fogadtuk, hiszen, mint kiderült, az általunk befizetett és a CLB által továbbított összegeket a biztosító rendszeresen visszautalta nekik.)

Ezek az egymásnak ellentmondó információk igencsak felkeltették a gyanakvásunkat. Tudatában vagyunk annak, hogy elsőnek mi hibáztunk, mert késve fizettük be a jogos biztosítási összeget. Viszont az ezzel megbízott alkuszcég sem akkor, sem később nem jelezte, hogy gond van a biztosítással. Az azóta is rendszeresen befizetett pénzt nem küldték vissza, így joggal hihettük, hogy rendelkezünk casco biztosítással. (A casco-csekket egyébként nem közvetlenül a biztosító számlájára kellett befizetnünk, a csekken a CLB számlaszáma szerepelt.) Ha nem történik baleset, akkor ki tudja, mikor és hogyan tudtuk volna meg, hogy már egy jó ideje nem is rendelkezünk a számunkra kötelezően előírt cascóval.

Van-e lehetőség arra, hogy ebben az esetben a CLB kifizesse számunkra a kocsinkban keletkezett kárt? Jogos-e egy ilyen követelés? Amióta kiderült ez az ügy, a CLB gyorsan visszaküldte az általunk befizetett casco-díjakat. Ha felvesszük a pénzt, akkor nem következik-e az, hogy követelésünk a kár rendezésére okafogyottá válik?”

Az Autó2 újság 2004/8. számában megjelent cikk rövidített változata

Dr. Kovács Kázmér, az Autó2 jogi szakértője válaszol:

Dr. Kovács Kázmér,
az A2 jogi szakértője válaszol
Az olvasó által leírt esetben a casco biztosítás díjnemfizetés miatt valóban megszűnt. A polgári törvénykönyv 543. § (1) bekezdése értelmében ugyanis a biztosítási szerzodés a biztosítási díj esedékességétől számított 30. nap elteltével a törvény erejénél fogva megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg. A jogszabály rendelkezése alapján a biztosító nem köteles értesíteni a szerződés megszűnéséről a biztosítottat, hiszen a szerződés nem a biztosító jognyilatkozata, hanem a törvény rendelkezése alapján szűnik meg. Sajnálatos módon mindezen nem változtat az sem, hogy az elmaradt biztosítási díjat Olvasónk utólag megfizette, hiszen az utólagos díjfizetés nem érinti a szerződés megszűnését. Kétségtelen tény, hogy a jogszabály nem előnyös a biztosított számára, aki nem rendelkezik kellő szakmai jártassággal, és így adott esetben nincs is tudatában annak, hogy a díjhátralék miatt a biztosítási szerződése megszűnt.

A szóban forgó eset másik kérdése a biztosítási alkuszcég felelőssége. A biztosított és a biztosítási alkusz közötti megállapodástól függ, hogy a biztosítási alkuszcég mennyiben köteles értesíteni a biztosítottat arról, hogy díjhátraléka van, és ennek meg nem fizetése a biztosítási szerződés megszűnéséhez vezethet. A biztosítóintézetekrol és a biztosítási tevékenységről szóló törvény 32. § (4) bekezdése értelmében ugyanakkor a biztosítási alkusz felelős a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért, illetve a szabálytalan díjkezelésért. Elvileg, ha olvasónk igazolni tudná, hogy a biztosítótársaság (ahogyan levelében írta, 2004. január közepén) értesítette a biztosítási alkusztársaságot a biztosítási szerződés megszűnéséről, érvényesíthetné kárigényét az alkusztársasággal szemben arra hivatkozással, hogy amennyiben az alkusztársaság az értesítést kellő időben továbbította volna az olvasó számára, akkor még a 2004 márciusában történt balesetet megelőzően tudomást szerzett volna a biztosítási szerződés megszűnéséről, és ennek tudatában új szerződést kötött volna. Az olvasó abban az esetben is értesült volna a biztosítási szerződés megszűnéséről, ha a biztosítási alkusztársaság az általa továbbított – késedelmesen befizetett – biztosítási díjak biztosító általi visszafizetéséről tájékoztatta volna őt. A díjak visszautalásának tényét azonban szintén olvasónknak kellene igazolnia egy esetleges bírósági eljárásban. Azt a tényt, hogy a biztosítási alkusztársaság 2004 márciusában kiküldte olvasónk részére a 2004 második negyedévére szóló csekket, nyilvánvalóan az alkuszcég hátrányára értékelné a bíróság.

Végül, a befizetett casco-díjak felvétele semmi esetre sem jelenti azt, hogy az olvasó lemondana az alkusztársasággal szembeni kártérítési igénye érvényesítéséről, de érdemes a pénz felvételekor az aláírás fölé odaírni: „jogfenntartással”.

Az Autó2 újság 2004/8. számában megjelent cikk rövidített változata

A CLB válasza

Természetesen megkerestük az ügyben kulcsszerepet játszó CLB alkuszcéget, amely a következő levelet juttatta el szerkesztőségünknek. 

 CLB válasza

Az esettel kapcsolatban társaságunk szeretné megragadni az alkalmat, és tisztázni néhány, biztosítással kapcsolatos fogalom jelentését, melyek ismerete segít pontos képet alkotni az esetről.

A biztosító kockázatviselésének időszaka jelenti azt az időtartamot, amely idő alatt a biztosítási szerződésben rögzített káresemények bekövetkeztekor a biztosító díj ellenében átvállalja a kockázatot, azaz megtéríti a kár összegét. Ez az időtartam casco biztosítások esetén az ajánlaton feltüntetett kockázatviselés kezdete napjától az utolsó díjjal rendezett napig tart.

Respiro időszaknak nevezzük azt a 60 napot, amíg a biztosító a be nem fizetett díjat várja a szerződőtől az esedékességet követően. A respiro időszak alatt a biztosító kockázatviselése fennáll, amennyiben ezen időszak alatt (tehát 60 napon belül) megtörténik a biztosítási díj befizetése.

A szerződés lezárásának dátuma az a nap, amikor a biztosító ténylegesen lezárja a biztosítást nyilvántartásában. Ez az időpont gyakran nem egyezik meg a kockázatviselés megszűnésének időpontjával, hiszen ez az időpont a biztosító belső ügymenetétől függ.

A szerződés lezárásának hatálya megegyezik a kockázatviselés megszűnésének dátumával, azaz az utolsó díjjal fedezett nappal. konkrét ügyben a szerződő a díjat a respiro időszakon túl fizette meg (tehát 60 napon túl), ezért a hatályos jogszabályok értelmében a biztosító kockázatviselése automatikusan megszűnt az utolsó díjjal fedezett nappal. Társaságunk sem a biztosítótól, sem az ügyfelétől, sem pedig a K&H Pannonlízing Rt.-től nem kapott hivatalos tájékoztatást a biztosítás lezárásáról, amelyre tekintettel a CLB Kft. mint biztosítási alkusz jogszerűen járt el a díjak bekérése vonatkozásában.

Mivel a díj CLB-hez való beérkezésekor a CLB még nem tudott a szerződés lezárásáról, a befizetett két díjat továbbutalta a biztosító részére. A biztosító a díjat 2004 márciusában utalta vissza a CLB-nek. Azóta háromszor kíséreltük meg azt az ügyfél részére visszajuttatni, eddig sikertelenül. Tekintettel arra, hogy a CLB Kft. nem biztosító, hanem biztosításközvetítő, a biztosítási jogviszony megszűnésével kapcsolatban a hatályos jogszabályok értelmében önállóan jognyilatkozatot tenni nem tud.

Ezért szeretnénk leszögezni, hogy mindaddig, amíg a biztosítási alkuszhoz hivatalos tájékoztatás nem érkezik a biztosítás megszűnéséről, a biztosítási alkusz köteles a biztosítást fennállónak tekinteni (esetünkben a biztosítási díjat beszedni).

Sajnálatosnak tartjuk a bekövetkezett eseményt, de a biztosító kockázatviselésének megszűnése az ügyfél késedelmes díjfizetésének következménye, így a felelősséget átvállalni nem tudjuk.

Örülünk, hogy ezen eset feltárásával lehetőséget kaptunk arra, hogy felhívjuk minden kedves olvasójuk figyelmét a biztosítási díjak időben történő befizetésének fontosságára, illetve az annak elmulasztásából adódó lehetséges következményekre.

Az Autó2 újság 2004/8. számában megjelent cikk rövidített változata

Comments

comments

nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Szeretne egy Suzukit? Tőlünk megkaphatja!

Válaszoljon kérdéseinkre és két Suzuki Jimny közül Öné lehet...

Új Iveco Daily

Új motor és vezetéstámogató rendszer hét funkcióval

Autobest 2020 – itt vannak a döntősök!

Az Autobest 31 tagú összeurópai zsűrije a Frankfurti Autószalonon...

Csillapítás, okosan!

Bánjunk úgy a lengéscsillapítóval, mint a hímes tojással!

Renault Master Red Edition

A 9 év után megújult kishaszongépjármű hatféle duplaturbós motorral...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás